ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมวัตร
           วันพระ วันสำคัญทางศาสนา และวันอาทิตย์ 
           อบรมพุทธสาวิกา  
           โครงการอบรมนักเรียนหญิง "ยุวสาวิกา"
           การบวช ภิกษุณี
           บ้านพักใจ
           โปรแกรมเสวนาธรรมวันอาทิตย์ 
           การอบรมภิกษุณีสงฆ์นานาชาติในพรรษาประจำปี 2547 
           การอบรมเสริมพลัง 
ประมวลภาพ
           กิจกรรมทำบุญ
           กิจกรรมการอบรม
                        บรรยากาศการเสวนาธรรมเดือนมกราคม
                        การอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ 36  
                        การอบรมความรู้แก่นักศึกษาต่างชาติ
                        การอบรมพุทธสาวิการุ่นพิเศษ (ปีใหม่) 
การบริจาค

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.