การขอบรรพชาของสามเณรี

ดร. อารีรัตเน ประธานสรรโวทัย แวะมาแสดงความยินดีกับนาคก่อนการอุปสมบท


ภิกษุณีสุธรรมา (ชาวอเมริกัน) แวะมาแสดงความยินดีกับนาคในวันบวช


ภิกษุณีบวชใหม่ ธัมมนันทา ได้รับนิมนต์ให้แสดงสัมโมทนียกถาแก่พระภิกษุณีสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมในงานแสดงมุทิตาจิตที่ศูนย์ศากยะธิดา


พระภิกษุณีเขมจารี ผู้เป็นปวัตตินี กำลังตรึงบาตรให้สามเณรีก่อนการอุปสมบท


ภิกษุณีบวชใหม่ทั้งสี่รูปรับนิสสัยจากภิกษุภิกษุณีสงฆ์


หลังจากพิธีอุปสมบทเสร็จ ภิกษุณีบวชใหม่ถวายปัจจัยและไทยทานแก่อุปัชฌาย์และพระอันดับในสงฆ์สองฝ่าย


ในระหว่างการให้นิสสัย พระภิกษุนั่งเป็นแถวตรงกลางมีภิกษุณีอยู่สองข้าง และพระบวชใหม่อยู่ตรงกลาง


ชาวศรีลังกาถวายไทยทานแก่พระภิกษุณีบวชใหม่ด้วยความศรัทธา


ภิกษุณีบวชใหม่ในขบวนฉลองการอุปสมบทเป็นการสร้างความตื่นตัวในเรื่องการอุปสมบทภิกษุณีแก่สังคมศรีลังกา
กลับหน้า  การสืบสายภิกษุณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.