ภิกษุณีรูปแรกในพระพุธศาสนา
การสืบสายภิกษุณีจากอินเดียมาศรีลังกา
การสืบสายภิกษุณีจากศรีลังกาไปจีนและไต้หวัน
การสืบสายภิกษุณีในประเทศไทย
           คลื่นลูกที่ 1 นรินทร์ กลึง
           คลื่นลูกที่ 2 ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ 
           คลื่นลูกที่ 3 ภิกขุนีธัมมนันทา (ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
การบวชภิกษุณีในต่างประเทศ
           การบวชภิกษุณีที่วัดซีไหล ลอสแองเจิลลิส สหรัฐอเมริกา
           การบวชภิกษุณีที่วัดโฝกวางชาน ในประเทศไต้หวัน
           การบวชภิกษุณีที่ศรีลังกา

ปัจจุบันยังมีภิกษุณีในประเทศอื่นอีกหรือไม่

ภิกษุณีมีไม่ได้ : วาทะกรรมที่ต้องตรวจสอบ
ประมวลภาพการบวชภิกษุณี
            การบวชภิกษุณีของธัมมนันทา
            การบวชสามเณรีของวัตรทรงธรรมกัลยาณี
            คณะภิกษุณีสงฆ์ที่มาเยี่ยมเยียน ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.