หลวงแม่
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 Thai Bhikkhunis

 

 
ค้นหาบทความ...
หน้าแรก เวบไซต์ที่น่าสนใจ
Buddhism
     Briarpatchmagazine.com
     DaruneeBhikkhuni.com
     Support Bhikkhunis
     Spirit Rock
     พุทธบำบัดรักษาโรคภัย
     หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
     รัตนตรัย
     มิลินทปัญหา
     พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์)
     วัดปากน้ำภาษีเจริญ
     หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถร
     ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
     พุทธศาสนามหายานธิเบต
     พระบรมธาตุทั่วเมืองไทย
     บันทึกลับภิกษุนิรนาม
     ทางนฤพาน
     การศึกษาปริยัติธรรม
     Upaya Zen Center
     ปกิณกภาพพุทธประวัติ
     ธรรมะจากพระป่า
     พุทธทาสศึกษา
     ลานธรรมเสวนา
     มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย
     พุทธทาส
     ประวัติและหลักธรรมหลวงพ่อพุธ
     ธัมมโชติ
     ชมรมนิสิตมหาจุฬาสัมพันธ์
     กฎแห่งกรรม
     ศาสนาและจิตวิญญาณ
 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549