หลวงแม่
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 Thai Bhikkhunis

 

 
ค้นหาบทความ...
หน้าแรก ข่าวล่า กำหนดการเสวนาธรรม อังคาร ที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๕
กำหนดการเสวนาธรรม อังคาร ที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๕
หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส จตุจักร เรื่อง “กรรม...กำไม่แบ”
...๑๓-๑๕.๓๐ น.ร่วมเสวนา: หลวงแม่ธัมมนันทาภิกษุณี, อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
. ๑๕.๓๐ -๑๖ น.คุณนุ่น (พิธีกร จากพื้นที่ชีวิต Thai PBS) และ ดร.กาญจนา สุทธิกุล แนะนำหนังสือ “ธัมมนันทา ธรรมะต้องธรรมดา”
 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549