หลวงแม่
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 Thai Bhikkhunis

 

 
ค้นหาบทความ...
หน้าแรก เชิญร่วมเป็นอาสาสมัคร
เชิญร่วมเป็นอาสาสมัคร


คุณสมบัติของอาสาสมัคร

๑.มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมตามแนวทางของวัตรที่เน้นเรื่องจิตอาสา มีความเข้าในการทำงานเพื่อบริการผู้อื่นซึ่งเป็นการละคลายความยึดมันในตัวตน
๒.มีความรับผิดชอบและมีความสม่ำเสมอในการทำงานที่ทางวัตรมอบหมายให้ 
๓.มีความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม  พร้อมที่จะทำงานและประสานงานร่วมกับอาสาสมัคร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถ ติดต่อที่
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ วัตรทรงธรรมกัลยาณี  จ.นครปฐม
โทร. ๐๓๔-๒๕๘-๒๗๐
โทรสาร ๐๓๔-๒๘๔๓๑๕

 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549