หลวงแม่
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 Thai Bhikkhunis

 

 
ค้นหาบทความ...
หน้าแรก การบริจาคและสมาชิก
การบริจาคและสมาชิก
ร่วมบุญกองทาน

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมถวายกองทาน ทุกวันพระ และทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๐:๓๐ นาฬิกา
และไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ แต่มีความประสงค์ร่วมถวายปัจจัยเพื่อช่วยค่าอาหาร
หรือ ค่าน้ำ ค่าไฟ ในการทะนุบำรุงภิกษุณีอาราม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
จัดทำสื่อธรรมะในวาระต่างๆ

การให้ธรรมเป็นทานอันประเสริฐ 
 
การทำบุญด้วยการจัดทำสื่อธรรมะนั้นถือว่าเป็นการมอบแสงสว่างทางปัญญา 
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรม ซึ่งการสนับสนุนปัจจัย
ในการทำสื่อนั้นทำได้ ๒ รูปแบบ ทั้งการจัดพิมพ์หนังสือ และการจัดทำเทปซีดี  

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
ประสงค์ต้องการบริจาคให้แก่ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการสนับสนุน
โครงการบรรพชาสามเณรี หรือ เป็นเจ้าภาพในการบวชสามเณรี 
หรือเป็นเจ้าภาพสำหรับจัดเตรียมภัตตาหารถวายภิกษุณี และสามเณรี
ท่านสามารถโอนเงินเข้า  

 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549