กิจกรรม
                      อบรมพุทธสาวิกา  
                      โครงการเสวนาเพื่อผู้หญิง
                      บ้านศานติรักษ์
                      อบรมยุวพุทธสาวิกา
    บริจาค
    วารสารยโสธรา เนื้อหาวารสารยโสธรา เล่มที่ 74เนื้อหาวารสารยโสธรา เล่มที่ 75
  
    จดหมายข่าวพุทธสาวิกา ฉบับที่ 4 : ม.ค.-มี.ค. 2546ฉบับที่ 5 : เม.ย.-มิ.ย. 2546  

กลับหน้าหลัก

 

สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com