###################
ปฏิทินกิจกรรม ท้ายปี ๒๕๕๕ ...
อังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ...
ณ หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส จตุจักร เสวนาเรื่อง “กรรม...กำไม่แบ” บ่าย ๑๓.๐๐ -๑๕.๓๐น. ร่วมเสวนา: หลวงแม่ธัมมนันทาภิกษุณี, อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ และแนะนำหนังสือ “ธัมมนันทา ธรรมะต้องธรรมดา”

##############
ศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ รัฐสภา อาคาร ๒ ชั้น ๓ ห้องประชุม ๑-๒ เสวนาเรื่อง ภิกษุณีจุดเปลี่ยน พ.ศ.๒๕๔๑ กับหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วิทยากร: พระดุษฎี เมธังกุโร, พระภิกษุณีธัมมนันทา, และ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, ผศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ดำเนินรายการ: คุณไพบูลย์ นิติตะวัน

##############
อาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ...
ณ ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม
เช้า ๑๐.๓๐ น. ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา ถวายกองทาน ถวายเพล บ่าย ๑๓.๐๐ น. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕

##############
พุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เช้า ๘.๐๐ น. ร่วมกุศลและอนุโมทนา งานบรรพชาสามเณรี ๙ วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 หลวงแม่

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 

 
ค้นหาบทความ...

หน้าแรก
กำหนดการวันบรรพชาสามเณรี 5 ธันวา 2555


กำหนดการวันบรรพชาสามเณรี
วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม
วันที่ 5 ธันวาคม 2555

ผู้สมัครเข้ารับการปฐมนิเทศน์
ในวันเสาร์ที่ 17 พ.ย 55 เวลา 13.00 น.
ณ.วัตรทรงธรรมกัลยาณี

พร้อมเข้าเก็บตัว
เพื่อฝึกการขานนาค ครองจีวร
และซ้อมพิธีบรรพชาร่วมกัน
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค 55 เป็นต้นไป

ขออนุโมทนา

 
A Different Voice - Ayya Dhammananda

 
ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๕
 
มองเรามองโลก ตอน "พุทธชยันตี 2,600 ปี พุทธศาสนา (1)"
มองเรามองโลก ตอน "พุทธชยันตี 2,600 ปี พุทธศาสนา (1)" ช่วง 1 ออกอากาศอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 21.30 น. ทางเนชั่นแชนแนล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
ธรรมนิยาม ตอน แก้กรรม
ธรรมนิยาม ตอน แก้กรรม..? วิทยากร ภิกษุณีธัมมนันทา (ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
ดำเนินรายการ อัญชลีพร กุสุมภ์ ออกอากาศทาง RSU Wisdom TV และ Bluesky Channel

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>


ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549