หน้าแรก
กิจกรรมเดือน ตุลาคม

๑ ตค.                  ASTV-3 รายการ พลังชีวิต ออกอากาศเวลา ๑๕.๐๐ น.
๖ ตค.                  เวลา ๑๐.๓๐ น. ลูกๆ สวดมนต์ให้พรหลวงแม่ (วันเกิด)
                                   ๑๓.๐๐ น. บายศรีสู่ขวัญ
๖ - ๙ ตค.           นศ.จากวิทยาลัยราชสุดา ๘๕ คน มา อบรมและปฏิบัติธรรมที่วัตร
๙ ตค.                 เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงแม่ร่วมอภิปราย เรื่อง "ธรรมาภิบาลในพุทธศาสนา"
                          คณะสังคมศาสตร์    ม.มหิดล ศาลายา
๑๖ ตค               เวลา ๑๘.๐๐ น. บรรยายเรื่องความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุที่กบิลพัสดุ์ ที่บ้านอารี
๑๙-๒๐ ตค.      กลุ่มชาวนครศรีธรรมราช  ๕๑ คนมาขอพักค้างคืน
๒๖ ตค.             พิธีออกพรรษา

และทุกวันอาทิตย์ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายกองทาน เวลา ๑๐.๐๐ น.  และในช่วงบ่ายโมงตรง
ร่วมสนทนาธรรมกับหลวงแม่ หลังจากนั้น ๑๔.๐๐ น. ทางวัตรจัดชั้นเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สอดแทรกธรรมะ หากท่านใดสนใจสามารถพาบุตรหลานเข้าร่วมได้นะคะ  

 
สาธยายพระไตรปิฏก
ครั้งแรกในประเทศไทย ! !  เนื่องด้วยพระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ อาจารย์คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและคณะทำงาน จะให้มีการสาธยายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ตลอเวลา ๒๔ ชั่วโมง เรื่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ต.ค. ถึง ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๐ ณ.มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งท่านได้เชิญหลวงแม่ และสามเณรี เข้าร่วมงานมาสาธยายพระไตรปิฎกที่ท้องสนามหลวงด้วย

โปรดคลิกภาพเพื่อดูตารางขนาดใหญ่

 

 

 
พระภิกษุสันดานกา

ไม่ทราบว่า พี่ๆ น้องๆ ชาววัตรได้ยินข่าว "ภิกษุสันดานกา" บ้างหรือไม่คะ ที่ทางสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติออกมาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศิลปากร ถอดถอนรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม และงดจัดแสดงผลงานภาพดังกล่าว โดยผศ. ญาณวิทย์ กุญแจทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล การประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ โดยมีเจ้าของผลงาน “ภิกษุสันดานกา” ร่วมประชุมด้วยว่า มติในที่ประชุมได้ให้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปขอความคิดเห็นจากพระผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน อาทิ สมเด็จเกี่ยว, มหาเถรสมาคม, สำนักพระพุทธศาสนา, พระพยอม กัลยาโณ, พระธรรมปิฎก, หลวงปู่พุทธอิสระ และ นายเสถียรพงศ์ วรรณปก ราชบัณฑิต เป็นต้น ต่อจากนั้น จะมาดูว่าแต่ละท่านมีทัศนคติไปทิศทางใด ซึ่งจะสรุปให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน (จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๐)

หากท่านใดสนใจ ลองมาฟังความเห็นของหลวงแม่กันดีไหมคะ

 

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>


วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549