หน้าแรก arrow กิจกรรม arrow โครงการอบรมเพิ่มพลัง
โครงการอบรมเพิ่มพลัง Print E-mail

    ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่สองของเดือนคี่ ๒๕๔๙

      ในโลกปัจจุบัน  ความก้าวหน้าทางองค์ความรู้ ข่าวสารข้อมูลมีมากมายมหาศาล แต่บางครั้งเราพบว่าเรา ยังขาดการสังเกต ขาดไหวพริบ ขาดความสามารถในการฟังให้เข้าใจประเด็น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว  มูลนิธิฯ จึงได้อาราธนาหลวงแม่ให้ช่วยถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ จากประสบการณ์อันกว้างขวางของท่านเพื่อให้พวกเราได้พัฒนาโดยองค์รวม  มีความ สามารถในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพขึ้น
      เทคนิควิธีการสอนจึงเน้นภาคปฏิบัติ  เป็นหลัก ทั้งการทำงานในกลุ่ม และทำตามลำพัง
      โครงการอบรมนี้ จะจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่สองของเดือนคี่ ทั้งปีจะมี ๖ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน โดยมีรายละเอียดหัวข้อการอบรมด้านล่าง  ท่านที่สนใจ สมัครได้ตลอดโครงการเพียง ๑ พันบาท
      ประสบการณ์ที่จะได้รับนอกเหนือจากการอบรม คือ โอกาสที่จะได้ตามพระภิกษุณีไปรับบาตรในหมู่บ้านรอบบริเวณวัตรในเช้าวันอาทิตย์  เป็นประสบ การณ์ที่ทุกคนได้สัมผัสแล้วกลับบ้านด้วยความปลื้มปีติ
      การปฏิบัติธรรม  ในช่วงเช้าเย็นจะอยู่ในบรรยา กาศของวัตร ที่มีการสวดมนต์ ทำสมาธิและฟังธรรมทั้งเช้าและเย็น ถ้าบังเอิญเป็นวันเสาร์ที่ตรงกับวันพระก็จะได้ไปสวดมนต์พระไภษัชฯ ๑๐๘ จบเป็นของแถมอีกด้วย

     ตารางเวลา 
      ม.ค.๗-๘         เชาว์ ไว ไหว พริบ
      มี.ค.๑๑-๑๒      การตรึกนึกเห็น
      พ.ค.๑๓-๑๔     จับประเด็น
      ก.ค. ๘-๙        ศิลปะการพูด
      ก.ย.  ๙-๑๐      ปิดรอยกรรม
      พ.ย. ๑๑-๑๒     Deconstruction มายาคติในพุทธศาสนา

 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549