หลวงแม่

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 

 
ค้นหาบทความ...
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า Print E-mail

      พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนไทยนัก แต่ถ้าพูดถึงพระกริ่งที่เรานิยม นำมาแช่น้ำเสกเป็นยา เราจะร้อยอ๋อ ! ภาษาอังกฤษเรียกง่าย ๆ ว่า Meadicine Buddha คือ พระพุทธเจ้าหมอยา พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เริ่มคุ้นตากันมากขึ้นในศิลปะแบบธิเบต พระวรกายสีฟ้า พระรัศมีสีฟ้า ปางที่พบเห็นกันมากที่สุดคือ ปางขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางอยู่ บนพระเพลา มีหม้อน้ำมนต์วางอยู่ในพระหัตถ์ เสมอ พระหัตถ์ขวาวางหงาย ปลายนิ้วหัวแม่โป้งจรดกับปลายนิ้วนาง คล้ายท่าดีดน้ำมนต์ ในคัมภีร์พุทธศาสนามหายาน พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาดตเจ้า จะก้าวถึงปณิธานของพระองค์ท่าน ๑๖ ข้อ 
     

      พระสูตรเล่มนี้ ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ได้แปลเป็นไทยไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน อีกเล่มหนึ่งเรียกว่า บุญกุศลจาก พระไภษัชยคุรุฯพุทธเจ้า กล่าวถึงปณิธานของ พระองค์ท่าน ๘ ข้อ สำหรับเล่มนี้เข้าใจว่ายังไม่มีการแปลเป็นไทย

      สำหรับปณิธานที่สำคัญ ก็คือ เมื่อพระองค์ได้บรรลุพระโพธิญาณแล้ว ขอให้โลกธาตุของพระองค์ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหากท่องบ่นพระนามท่านด้วยความศรัทธาก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงด้วยบารมีของพระองค์ท่านที่ตั้งปณิธานไว้เช่นนั้น

      พระคาถาที่สวดถึงพระองค์ท่านเพื่อขอรับบารมีให้ท่านได้คุ้มครองเยียวยา ปรากฏอยู่ในหน้าที่ ๒๒ (ฉบับภาษาไทยแปลโดยอาจารย์ฉัตรสุมาลย์) มีเนื้อหา เป็นภาษาสันสกฤตดังนี้

นโมภควเตไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ราชายะ ตถาคตายะ
    อรถเต สัมยักสัมพุทธายะ ตัทยถา
    โอม ไภษัชเย ไภษัชเย ไภษัชยา สมุทคเต สวาหา

      สำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย สามารถสวดคาถานี้ระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ ก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้

      รากเหง้าของโรคภัยไข้เจ็บที่แท้จริงคือ อวิชชา พระองค์ท่านจึงตั้งปณิธานที่จะช่วยสรรพสัตว์ไถ่ถอนรากเหง้าแห่งอวิชชาที่ผูกพันให้เราทั้งหลายติดกับอยู่ในสังสารวัฏ

      โครงการของเราที่วัตร คือการสร้างพระไภษัชยคุรุฯพุทธเจ้า หน้าตัก ๑๐๘ นิ้วฟุต กลางสวนสมใจนึก ด้านหลังวัตร เพื่อช่วยขจัดปัดเป่า ความทุกข์ยากอันเกิดจากความป่วยไข้ของพี่น้องทั้งหลาย ซึ่งปัจจุบันองค์พระไภษัชยคุรุฯพุทธเจ้านั้นเสร็จสมบูรณืแล้ว

      สำหรับส่วนพระวิหารนั้นอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง หากท่านได้มีจิตศรัทธาช่วยในการก่อสร้างพระวิหารในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ยังที่สามเณรีธัมมธีรา หรือดูรายละเอียดภายใต้หัวข้อบริจาคในหน้าแรก 

      ตามกำหนดนั้นพระวิหารจะเสร็จสมบูรณ์ และทำพิธีเปิดในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ โดยหลวงแม่จะทำพิธีอัญเชิญบารมีของพระองค์ท่าน เพื่อโปรดสรรพสัตว์ตามปฏิธาน ที่ท่านได้ประกาศไว้ ทุกวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. คนไข้ทุกคนที่จะเข้าร่วมพิธี จะต้องรักษาศิล ๘ และรักษามังสวิรัติมาแล้วอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนที่จะมาเข้าร่วมพิธีขอบารมีจากพระองค์ท่าน

      ในขณะที่เราเตรียมการอยู่นี้ ทุกเย็นวันพระทั้ง ๘ และ ๑๕ ค่ำ หลังทำวัตรเย็น สมาชิกในวัตรพากันสวดคาถาบูชาพระองค์ท่าน ๑๐๘ จบ สมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมอาจจะมานอนค้างที่วัตรได้ในวันพระ ขอให้ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ประชาสัมพันธ์ของวัตร โทร ๐๓๕ - ๒๕๘๒๗๐

 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549