หน้าแรก arrow กิจกรรม arrow โครงการพัฒนาจิตเข้มข้น
โครงการพัฒนาจิตเข้มข้น Print E-mail

โครงการพัฒนาจิตเข้มข้น เพื่อคนทีมงานอาสาสมัคร ด่วนจำนวนจำกัด

      โครงการอบรมสตรีชาวพุทธ ครั้งที่ ๔
      ๑๘ ก.ค.-๒๓ ต.ค. ๒๕๔๘
 
      กิจกรรมของวัตรทรงธรรมกัลยาณีในช่วงที่ผ่านมา นอกจากจะมีการอบรมระยะสั้นสำหรับคนทำงานในโครงการ “พุทธสาวิกา” ช่วงละ ๓ วัน ติดต่อกันมาเข้าปีที่ ๑๓ แล้ว เรายังได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรพระพุทธศาสนาและพระวินัยในช่วงเข้าพรรษาตลอดพรรษาให้แก่ภิกษุณี สามเณรี แม่ชี และฆราวาสจากนานาชาติ
      ในปีนี้ก็เช่นกัน จะมีโครงการอบรมสตรีชาวพุทธครั้งที่ ๔ ขึ้น ในช่วงเข้าพรรษาเช่นเคย แต่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม หรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า Engaged Buddhism ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตรงกับเรื่องการทำงานโพธิสัตต์ที่วัตรฯ เราถือปฏิบัติอยู่
      ในโครงการดังนี้จะเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะทำให้กลุ่มสตรีผู้เข้า รับการอบรมได้เข้าใจถึงการประสานความสัมพันธ์ในงานเพื่อสังคมเข้ากับการพัฒนาจิตวิญญาณไปพร้อมๆ กัน โดยตั้งเป้าไว้ที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมจากองค์กรเครือข่ายที่เคยทำงานร่วมกับทางวัตรฯ มาในหลายๆ กิจกรรม
      หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรม ๓ เดือนซึ่งจะเป็นการเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนสังฆะ เพื่อปรับฐานทางด้านจิตใจ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาจิต พร้อมๆ ไปกับการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นประวัติ วัฒนธรรม ปรัชญา และการเรียนรู้รูปแบบของการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงการฝึกกิจกรรมละลายอัตตาในหลากหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อให้อาสาสมัครได้นำไปใช้ในชีวิตการทำงานเพื่อสร้างความสุข ความสงบ และสันติให้เกิดขึ้นในใจ
      สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอใบสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร.๐-๓๔๓๕-๘๒๗๐ หรือส่งจดหมายใบสมัครมาที่สามเณรีธัมมธารี วัตรทรงธรรมกัลยาณี ๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549