หลวงแม่

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 

 
ค้นหาบทความ...
๑๔-๑๗มีนาคม๒๕๕๔ Print E-mail

การประชุมที่สิงคโปร์ เป็นไปด้วยดี เป็นการประชุมเรื่องการฟื้นฟูศรีลังกา โดยพิจารณาจากบริบทของพุทธศาสนามีพระภิกษุจากศรีลังกามาเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้น เป็น ไทย เขมร ลาว ญวน และมีศาสนิกของคาธอลิกและอิสลามมาเป็นกระสาย ทั้งหมดประมาณ ๓๐ คน 
โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสถาบันอเมริกาเพื่อสันติภาพ ร่วมกับ ศาสนาสากลเพื่อสันติภาพ เป็นหน่วยงานจากอเมริกาเช่นกัน 
หลวงแม่ท่านประทับใจรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ค่ะ
ได้พบปะพูดคุยกับสังฆราชของเขมร สมเด็จเทพวงศ์ และพระอาจารย์วิมลรัตนะ ซึ่งเดิมไม่เห็นด้วยกับเรื่องภิกษุณี คราวนี้ นั่งบรรยายคู่กับหลวงแม่เลย ธรรมะจัดสรรจริงๆ
อักษรศรี..


 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549