หลวงแม่

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 

 
ค้นหาบทความ...
บรรพชา5ธันวาคม53 Print E-mail

>> ดาวน์โหลดใบสมัครบรรพชา  >> ไฟล์เอกสารแนะนำ

ภาพบรรยากาศวันงาน ค่ะ โดยจำนวนผู้บวช ทั้งหมด ๕๒ คน ในช่วงที่บวช ๕-๑๔ ธค.
ใครว่างวันไหน เชิญเข้ามาใส่บาตรพระเณรกันนะคะ
โดยบ่ายวันที่ ๑๓ จะยกคณะเข้าไปถวายพระพรในหลวงที่ รพ.ศิริราชค่ะ

 
 

*วันที่ ๕ ธันวาคม อยากเชิญชวนให้เป็นเจ้าภาพอาหารสำหรับฉลองเณรบวชใหม่ ใครจะจองเป็นเจ้าภาพอาหาร เชิญติดต่อเข้ามา ผ่านทางพี่ทิพย์ หรือโดยตรงทางวัตรที่ ๐๓๔ ๒๕๘๒๗๐ นะคะ
==================================

*วันที่ ๕ ธ.ค. หลังจากพิธีบวชแล้ว พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้พรและให้โอวาทสามเณรีบวชใหม่ ส่งพระกลับแล้ว สามเณรีบวชใหม่ถวายผ้าป่าสมทบกองทุนสร้างอาคาร ...ILU ตอนนี้มีชื่อแป็นทางการว่า อาคาร โพธิสัตตาลัยค่ะ
ที่จอดรถ
==================================
สำหรับผู้ที่จะบวชสามเณรีช่วง ๕ ธ.ค. ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเอารถมา ส่วนรถของญาติที่มาในวันงาน ขอให้จอดที่จอดรถในที่ดินของกิมแซตึ๊ง(ขออนุโมทนาในความกรุณา) ข้างรั้ววัตรเลยประตูหน้าวัตรไปนะคะ มีป้ายบอกชัดเจนค่ะ
==================================

พฤหัส ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
วันนี้ ผู้สมัครบวชเข้าวัตรกันแล้วค่ะ วัตรเราคึกคัก อบอุ่น ทั้งหมด ๕๒ คน ในช่วงที่บวช ๕-๑๔ ธค. ว่างวันไหน ช่วยเข้ามาใส่บาตรพระเณรด้วยนะคะ
บ่ายวันที่ ๑๓ จะยกคณะเข้าไปถวายพระพรในหลวงที่ รพ.ศิริราชค่ะ
กำหนดการบวชวันที่ ๕... ธค. ปลงผม ๘ น. และบวช ๑๓ น.ค่ะ
หลวงแม่กลับจากอินเดีย พักผ่อนแล้ว ตอนนี้ประจำการทำงานตามปกติค่ะ
==================================

กำหนดการรายละเอียดวันงานบรรพชา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

๕ ธันวาคม

๐๕.๓๐-๐๖.๐๐ น.
๐๗.๑๕-๐๗.๔๐น.
๐๗.๔๕ น.
๐๘.๐๐ น.


๐๘.๓๐ น.
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๔.๐๐ น.

ทำวัตรเช้า,ออกบิณฑบาต
อาหารเช้า
นาคิณีพร้อมกันที่พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินเดินแถวไปต้นโพธิ์
นาคิณีถึงต้นโพธิ์ นั่งประจำที่ ตัวแทนนาคิณีกล่าวขอขมา(คำกล่าวขอขมาบิดามารดา,คำกล่าวเชิญวิญญาณบรรพบุรุษ,คำกล่าวขออนุญาตเข้าพระวิหาร,)
หลวงแม่ขลิบผมให้นาคิณีและต่อด้วยบิดามารดาปลงผม
ถวายกองทานชั้น๓
อาหารเพล
ตั้งแถวที่โบสถ์เพื่ออัญเชิญบรรพบุรุษขึ้นมาโมทนา
เดินแถวไปพระวิหารกังสดาลนำ ธงชาติ,ธงรัชกาลที่ ๙ และพระรูป
ร.๙นำขบวนต่อด้วยนาคิณีเดินแถวเรียงหนึ่ง ถือดอกบัว+ดอกใบเตย
เวียนรอบพระวิหาร ๓ รอบ ญาติถือบาตร,จีวรและนาคิณี เดินในขบวน
ขออนุญาตขึ้นพระวิหาร
รับไตรจีวรจากญาติ โปรยทานหลวงพี่นำนาคิณีขึ้นพระวิหารตัวแทนนาคิณี ๒คน นิมนต์อุปัชฌายาและพระภิกษุสงฆ์
เข้าพิธีบรรพชา
บรรพชาเป็นองค์ถ่ายรูปที่หน้าพระวิหารพร้อมคณะสงฆ์
สามเณรีรับบาตรจากญาติ
เณรใหม่ เดินแถวเพื่อฉลองบาตร (สามเณรีทุกรูปจะต้องมีย่าม)
                                       เสร็จพิธีกรรม
 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549