หน้าแรก arrow เกี่ยวกับภิกษุณี arrow โครงการบรรพชาสามเณรีในช่วงเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๒
โครงการบรรพชาสามเณรีในช่วงเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๒ Print E-mail

ระยะเวลาในการบรรพชา
 วันที่ ๕ กรกฏาคม – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

ระยะเวลาในการสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ติดต่อที่
 สามเณรีธัมมวัณณา ๐๓๔-๒๕๗-๒๗๐
 เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินค่าสมัคร และร่วมเป็นเจ้าภาพ
 ชื่อบัญชี “กองทุนวัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ”
 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๖๔๙-๒-๒๘๕๙๑-๑ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระประโทน จังหวัดนครปฐม

สามารถติดตามชมรายละเอียดสัมภาษณ์ประสบการณ์ อดีตสามเณรี (รุ่นประวัติศาสตร์)
ได้ในรายการชีวิตไม่สิ้นหวัง
วันเสาร์และอาทิตย์นี้ (๑๓-๑๔ มิ.ย.) และ
วันเสาร์-อาทิตย์หน้า (๒๐ - ๒๑ มิ.ย.)
เวลายามเช้า ๔:๓๐ - ๔:๔๕ น. ให้ได้นะคะ

วันที่ ๕ กรกฏาคม – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

จุดประสงค์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้มีโอกาสบรรพชาตามเจตจำนงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้ศึกษาพระธรรมวินัยช่วงเข้าพรรษา
๓. เพื่อเป็นการสร้างฐานสตรีชาวพุทธที่มีคุณภาพ
๔. เพื่อถวายกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในอดีตและปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย
 สตรีชาวพุทธไทยที่ฝึกฝนอบรมและสั่งสอนได้ พร้อมที่จะพัฒนาตนและรับใช้สังคม สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความเป็นเอกภาพในสังฆะ สามารถอยู่ร่วมกันได้ตลอดพรรษา

องค์กรที่รับผิดชอบ
 มูลนิธิพุทธสาวิกา

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 ค่าสมัครบรรพชา ๑,๐๐๐ บาท
 ค่าที่พักและอาหารตลอดพรรษา (๓ เดือน) ๕,๐๐๐ บาท
 (หากไม่สามารถชำระค่าที่พักและอาหารได้ ทางวัตรยินดีจัดหาเจ้าภาพให้)

หมายเหตุ
 วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน สอบสัมภาษณ์และปฐมนิเทศ
 วันที่ ๑ กรกฎาคม  วันสุดท้ายของการรายงานตัว
 วันที่ ๕ กรกฏาคม บรรพชา
 วันที่ ๑๙ ตุลาคม  ลาสิกขา

 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549