หน้าแรก arrow เกี่ยวกับภิกษุณี arrow ข่าวโครงการบรรพชาสามเณรีภาคฤดูร้อน รุ่นประวัติศาสตร์
ข่าวโครงการบรรพชาสามเณรีภาคฤดูร้อน รุ่นประวัติศาสตร์ Print E-mail

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ที่วัตรเรามีการบรรพชาสามเณรีเพิ่ม ๓๑ รูป ส่งผลให้มีผู้ร่วมโครงการอบรมสามเณรีภาคฤดูร้อนรวมทั้งสิ้น ๓๖ รูป (หรือที่หลวงแม่เรียก "สามเณรี ๓ โหล") สามารถติดตามรายละเอียดเบื้องต้นได้จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ คลิ๊กที่นี่ และติดตามชมภาพบรรยากาศตลอด ๙ วันได้ที่นี่เช่นกันค่ะ โดย คลิกที่นี่ เพื่อดูอัลบั้มภาพในงานของโครงการบรรพชาสามเณรีภาพฤดูร้อนค่ะ

  

รายละเอียดสำหรับรายชื่อผู้เข้าบวช

 

 ชื่อ นามสกุล             ฉายา คำแปล 
 วาสนา ผยองศักดิ์            ธัมมจาริตา          ตั้งมั่นในธรรม
 ศีตกาล เศรษฐ์ชัยยันต์  ธัมมนิกันตา  ปรารถนาทางธรรม
 บุษบรรณ  จีนเจริญ  ธัมมโชติกา  สว่างในธรรม
 แม่ชีสาลี อักษรทอง  ธัมมพลา  มีกำลังในธรรม
 แม่ชีธนพร บุณยเกียรติ  ธัมมมุตตริยา มีความเป็นเลิศในธรรม
 หวาน  ภาคสุข   ธัมมวิริยา  มีความพากเพียรในธรรม
 รัตนธร เมธาพิทักษ์สกุล  ธัมมวาสิกา  อยู่ในธรรม
 ทิพย์  แก้วบูชา   ธัมมทิพพา  สว่างในธรรม
 จิระประภา หาญตระกูล  ธัมมวาทิกา  พูดในธรรม
 ปาริตา  กุคำอู   ธัมมสจิตตา  ใส่ใจในธรรม
 จิตต์วรา  รุ่งเรือง ธัมมสัจจิกา  มีธรรมเป็นสัจ
 ปิยอร พั่วระยะ   ธัมมปิยา  รักในธรรม
 จุไร ธรรมปริพัตรา  ธัมมเมตตา  เจริญเมตตาในธรรม
 ธัญนันท์ กนกพรวรโชติ  ธัมมทีปา  มีธรรมเป็นที่พึ่ง
 นภัสดล บรรเจิดวานิช  ธัมมรชนา  ย้อมในธรรม
 อวยพร สุธนธัญญากร  ธัมมวรา  ประเสริฐในธรรม
 จิณพัศ ทิพยศักดิ์   ธัมมาจลา  มีธรรมที่ไม่หวั่นไหว
 แม่ชีนภนุช เขมพินิจ  ธัมมฐิตา  มั่นคงในธรรม
 จันทรา ชัยนาม   ธัมมโฆสิตา  ประกาศในธรรม
 ชลิดา พาเจริญศักดิ์  ธัมมรังสิยา  รังสีแห่งธรรม
 ภัสสร วงค์โชติ   ธัมมภัสสรา  สว่างในธรรม
 อัมพร บุญยง   ธัมมปณีตา  ปราณีตในธรรม
 Vernooij Diana  Dhammalanchika  Seal  in  dhamma
 ภรภัทร พิมพา  ธัมมภัทรา  งามในธรรม
 พัสกร คานจำปา   ธัมมลักกตา  มีธรรมเป็นเกียรติ
 สร้อยบุญ ทรายทอง  ธัมมชีวินี  มีอายุในธรรม
 ศรีสุดา ลัพธวรรณ  ธัมมสิรี  มีสิริในธรรม
 แม่ชีนฤธร ธรรมดลย์  ธัมมสรณียา  มีธรรมเป็นที่พึ่ง
 วิไลลักษณ์ ตระกูลวาง ธัมมลักขณา  ลักษณะแห่งธรรม
 Elisabeth Hosuer, Dr.  Dhammavimutta  Liberated by dhamma
 แพรวพรรณ  แสวงสุข  ธัมมวีรา  มีความกล้าหาญในธรรม
 พ.อ.ญ.ทัศนีย์ ศุภวัชระ  ธัมมทัสนียา  เห็นธรรม
 นัยนา ประไพวงศ์  ธัมมประพาฬ  งดงามในธรรม
 จิตติมา ภานุเตชะ  ธัมมจิตตา  ตั้งมั่นในธรรม
 สุทัศน์ดาว  เรืองพาณิชชาญชัย ธัมมสุทัสสา  เห็นธรรมดี

 

           


 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549