หน้าแรก arrow กิจกรรม arrow ตารางอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๕๗
ตารางอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๕๗ Print E-mail

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในสัปดาห์วันมาฆบูชา วันที่ ๗ - ๙ ก.พ. ๕๒ นี้ค่ะ
โดยเข้าพักที่วัตรวันที่ ๖ ก.พ. ก่อน ๖ โมงเย็น
ค่าสมัครท่านละ ๖๐๐ บาท
โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ ๐๓๔ -๒๕๘- ๒๗๐
หรือที่ This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
โดยโอนเงินของท่าน
ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี กองทุนวัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ
สาขาพระประโทน เลขที่ ๖๔๙-๒๒๘๕๙-๑
และfax. สลิบใบโอนเงินมาที่ ๐๓๔-๒๘๔-๓๑๕
สามารถดูรายละเอียดการอบรมได้ตามนี้ค่ะ


รายละเอียดการอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๕๗

 วันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 ๑๖.๓๐ น.ผู้เข้าอบรมพุทธสาวิกาลงทะเบียนที่ร้านทศพรและเข้าที่พัก /ธัมมวัณณา
 ๑๘.๐๐น.รับประทานอาหารเย็น /ทีมงานป้าลมูล
 ๑๙.๐๐น.ทำวัตรเย็น /โบสถ์ชั้น ๒ ฟังเทป/การเป็นชาวพุทธ
 ๒๐.๐๐น.อาจารย์มารดารัตน์กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมพุทธสาวิกา ชม Presentation แนะนำวัตร /อาคารเอนกประสงค์ชั้น/ คุณปทุมมา

วันเสาร์๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 ๕.๓๐น.ทำวัตรเช้า ฟังเทป /การเกิดเป็นมนุษย์
 ๖.๒๐น.ตามรอยพระอรหันตเถรี ๘ ทิศ / สวนสมใจนึก /ธัมมวัณณา
 ๗.๓๐น.รับประทานอาหารเช้า
 ๘.๓๐น.พิธีรับศีล / พระวิหารพระพุทธจ้าไภษัชยคุรุฯ
 ๙.๐๐น.นั่งสมาธิ / ความหมายของศีล ๘  อาคารเอนกประสงค์ชั้น ๒ / คุณปทุมมา
 ๑๐.๐๐น.ชี่กง /อาคารเอนกประสงค์ชั้น ๑
 ๑๐.๓๐น. นั่งสมาธิ  ฟัง เทป /  เนกขัมมะ
 ๑๑.๓๐ รับประทานอาหารกลางวัน
 ๑๓.๐๐น.สารคดีชีวิตร่ำไห้  /คุณปทุมมา
 ๑๓.๓๐น.ประโยชน์ของอาหารมังสวิรัติ / คุณทิพย์
 ๑๕.๓๐น.นั่งสมาธิ  ฟัง เทป /มังสวิรัติ
 ๑๖.๓๐น.กิจกรรมถวายแรงกาย /รอบบริเวณวัตร / แม่ขาวอัมพรและทีมงาน
 ๑๘.๐๐น  ดื่มน้ำปานะ / หอฉัน
 ๑๙.๐๐น. ทำวัตรเย็น  ฟัง เทป /จากความรักสู่ความเมตตา
  ๒๐.๐๐น.สารคดีย้อนรอย – จุดเริ่มต้นของพระภิกษุณีในประเทศไทย (นรินทร์  กลึง)  สำนักข่าว CNN สัมภาษณ์หลวงแม่ / คุณปทุมมา


วันอาทิตย์ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 ๕.๓๐น.ทำวัตรเช้า   ฟัง เทปสั้น/ การออกบิณฑบาต นิสสัย ๓ ของพระภิกษุณี 
 ๖.๐๕น.บิณฑบาต
 ๗.๓๐น.อาหารเช้า
 ๘.๓๐น.นั่งสมาธิ  ฟัง เทป/ คลายปมโกรธด้วยเมตตา
 ๑๐.๐๐น.ฝึกชี่กง
 ๑๐.๓๐น.พิธีถวายกองทาน
 ๑๑.๓๐น.อาหารกลางวัน
 ๑๓.๐๐น. กิจกรรมเคาะเพื่อสุขภาพ – ดูแลสมดุลย์กายและจิต / คุณเรณู
 ๑๔.๓๐น.กิจกรรมประดิษฐ์ / อาจารย์มารดารัตน์
 ๑๖.๓๐น.ถวายแรงกาย  /สวนสมใจนึก  / แม่ชีอัมพรและทีมงาน
 ๑๘.๐๐น.น้ำปานะ
 ๑๙.๐๐น.ทำวัตรเย็น  ฟัง เทป / สมาธิฐาน ๓ – พุทธเมตตา๑
 ๒๐.๐๐น.  ถามมา – ตอบไป - ถามโดนใจให้รางวัล / หลวงแม่
      (ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและเรื่องราวของพระภิกษุณี)

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 ๕.๓๐น.ทำวัตรเช้า  ฟัง เทปสั้น / บิณฑบาตโปรดสัตว์
 ๖.๐๐น. บิณฑบาต
 ๗.๐๐น.อาหารเช้า
 ๘.๓๐น.นั่งสมาธิ  ฟัง เทป/ พุทธเมตตา ๒
 ๙.๓๐น.ฝึกชี่กง
 ๑๐.๓๐น.ถวายกองทาน
 ๑๑.๓๐น.อาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐น. กิจกรรมศิลปะบำบัด “หัวใจคุณสีอะไร” /คุณตรี, คุณเสา
 ๑๔.๓๐น. นวดศีรษะผ่อนคลาย  / คุณเรณู,  คุณจันทร์เพ็ญ
 ๑๕.๓๐น. สรุปกิจกรรมตลอด ๓วัน รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ๑๖.๐๐น. พิธีลาศีล
 ๑๖.๓๐น. เดินทางโดยสวัสดิภาพ

 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549