หน้าแรก arrow เกี่ยวกับภิกษุณี arrow พระนางสังฆมิตตา
พระนางสังฆมิตตา Print E-mail

ขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ กย.๒๕๕๐


      รูปนี้เป็นรูปปั้นดินเผาของพระนางสังฆมิตตาเถรีฝีมือภิกษุณีธัมมนันทาที่ปั้นไว้เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕  ปัจจุบันตั้งอยู่รวมกลุ่มพระภิกษุณีอรหันต์ ๑๓ รูป ในห้องสวดมนต์ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี อ.เมือง จ.นครปฐม
      เชิญอ่านประวัติท่านค่ะ

      เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช (ครองราชย์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๓) ยังเป็นพระยุพราชได้พระชายาเป็นเจ้าหญิง ประทับอนู่ในเมืองใกล้ๆสาญจี  ทรงมีพระโอราและพระธิดากับพระชายาพระองค์นี้ คือเจ้าชายมหินท์ และเจ้าหญิงสังฆมิตตา ทั้งสองพระองค์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและภิกษุณีตามลำดับ
      เมื่อพระเจ้าอโศกขึ้นครองราชย์  ได้ทำการเผยแผ่พระศาสนาโดยส่งพระธรรมทูตออกไป ๙ สาย  พระมหินท์เถระได้นำพระธรรมฑูตลงไปลังกาและประสบความสำเร็จในการประกาศพระศาสนาอย่างยิ่ง  เมื่อเจ้าหญิงอนุฬา พระขนิษฐาของพระเจ้าติสสะ กษัตริย์แห่งลังกาได้ฟังธรรมก็ได้บรรลุโสดาบันจึงขออกบวช
    พระมหินท์เถระ แนะนำให้ทูลเชิญพระน้องนาง คือพระนางสังฆมิตตาเถรี พร้อมคณะภิกษุณีสงฆ์อีก ๑๐ รูป เสด็จมาลังกาในปีถัดมา และจัดการอุปสมบทให้เจ้าหญิงอนุฬาและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเป็นจำนวนมาก
    พระนางสังฆมิตตาเถรี เสด็จไปลังกามีพระชนม์ ๓๒ ปี ทรงมีพระโอรส คือสามเณรที่ตามเสด็จพระมหินท์มาลังกาก่อนหน้านั้นนั่งเอง
     พระนางสังฆมิตตาพระชนม์อ่อนกว่าพระมหินท์ ซึ่งเป็นพระเชษฐาเพียง ๑ ปี ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยกันประดิษฐานพระศาสนาในเกาะลังกา จนตลอดชีวิต  พระมหินท์เถระปลงสังขารเมื่ออายุ ๘๐ ปี พระนางสังฆมิตตาก็ปลงสังขารอายุเท่ากันในปีรุ่งขึ้น
      ในค.ศ.๔๓๓ ภิกษุณีสงฆ์จากลังกาได้เดินทางไปประดิษฐานพระศาสนาในประเทศจีน ทำการอุปสมบทให้ภิกษุณีชาวจีน ภิกษุณีสงฆ์ของจีนรักษษพระศาสนาไว้ได้จนปัจจุบัน
      ในขณะที่ ค.ศ.๑๐๑๗ กษัตริย์ฮินดูจากอินเดียใต้ข้ามไปโจมตีเกาะลังกา ทำให้สูญเสียทั้งภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ไปในครั้งนั้น
      ชาวศรีลังกาในปัจจุบันระลึกถึงพระนางสังฆมิตตาเถรีทุกปีในวันเพ็ญสุดท้ายในเดือนธันวาคม  ปีนี้ วันที่ ๑๐ ธันวาคม จะมีการบรรพชาสามเณรี ประจำปีเพื่อระลึกถึงพระนาง   ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549