ผลกระทบจากการประชุมที่ฮัมบวร์ก Print E-mail

ลงข้อมูล วันที่ ๗ กันยายน ๒๐๐๗

       การประชุมนานาชาติของชาวพุทธที่ฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  ส่งผลกระทบดุจระลอกคลื่นบนมหาสมุทรของคณะสงฆ์ แม้ว่าดั้งเดิมนั้น  มีจุดประสงค์ที่จะรื้อฟื้นการบวชภิกษุณีสงฆ์ในนิกายมูลสรวาสติวาท ของสายทิเบต  แต่การประชุมครั้งนี้ ประสบความสำเร็จในแง่ที่มีเนื้อที่ให้กับชาวพุทธในนิกายอื่นๆด้วย
 ในหมู่ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ในประเด็นความเป็นไปได้ของการอุปสมบทภิกษุณีนั้น  มีทั้งนักวิชาการทั้งที่เป็นภิกษุภิกษุณีและฆราวาสที่เชี่ยวชาญพระวินัยจากนนิกายต่างๆ  ในฝ่ายเถรวาทเอง มีทั้งภิกษุภิกษุณีจากศรีลังกา สหรัฐอเมริกา พม่า ไทย ฯลฯ คณะสงฆ์ฝ่ายมหายานให้ความร่วมมือโดยมาร่วมประชุมอย่างเต็มที่  มีพระภิกษุภิกษุณีจากวัดพระพุทธเจ้าหมื่นองค์ จากอเมริกา พระอาจารย์ทิคกวางบา นำคณะภิกษุภิกษุณีสงฆ์สายเวียตนามมาจากออสเตรเลีย  มีผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดโฝกวงซัน (ไต้หวัน) ที่เป็นผู้ริเริ่มให้ความช่วยเหลือฝ่ายเถรวาทให้ได้รับการอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์ขึ้นในศรีลังกา  มีผู้แทนคณะสงฆ์จากธรรมเภรีบรรพต ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไต้หวัน ฯลฯ  กลุ่มใหญ่ที่สุด  เป็นสามเณรีและภิกษุณีที่บรรพชาอุปสมบทในสายทิเบต  มีพระภิกษุณีอาวุโสชาวตะวันตกที่สังกัดสายทิเบตหลายรูป  ท่านสัมธอง ริมโปเช นายกรัฐมนตรีของชาวทิเบตก็ให้เกียรติอยู่ในงานตลอด

      ในระหว่างการประชุมมีกลุ่มภิกษุภิกษุณีผู้ทรงความรู้เกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นในการทำงานร่วมกัน  เพื่อร่างข้อเสนอที่มีความคิดเป็นเอกฉันท์ถวายต่อองค์ทะไลลามะในวันสุดท้ายของงาน  การทำงานของคณะสงฆ์ในกลุ่มเล็กนี้ทำให้ผู้เขียนประทับใจยิ่ง  เพราะเป็นภิกษุภิกษุณีที่มาจากหลากหลายประเทศและเป็นตัวแทนของทั้งมหายาน เถรวาท และวัชรยาน  ทุกท่านที่เข้าประชุมมีเป้าหมายร่วมกัน  คือการหาทางที่จะช่วยให้เกิดการอุปสมบทในนิกายมูลสรวาสติวาทของทิเบต  ในการทำงานของคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายนี้เองที่เป็นภาพที่ยืนยันได้ว่า พระภิกษุภิกษุณีสงฆ์ในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์สามารถทำงานด้วยกันด้วยความเคารพ อย่างสมานฉันท์ ทำให้เกิดหน่วยงานที่แข็งแกร่ง สามารถที่จะเป้นเสาหลักให้พระศาสนาได้จริงดังพระพุทธประสงค์

       แม้ว่าจากการประชุมครั้งนี้  ยังไม่มีแผนที่ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะทำงานทันที ในปี ๒๐๐๗ แต่การประชุมครั้งนี้ เป็นการรุยาถ่าย ขับความคิดเห็นที่ขัดแย้งต่อการอุปสมบทภิกษุณีได้อย่างฉกาจฉกรรจ์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่ภิกษุณีจากต่างนิกายจับมือกันเพื่อประสานประโยชน์ของพระพุทธศาสนา  เอกภาพในคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายชัดเจนมาก แทบจะตั้งตัวไม่ติด เราก็เริ่มการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่การประชุมตั้งเป้าไว้ไม่จำกัดเฉพาะทิเบต แต่ยังรวมไปถึงเถรวาทในประเทศต่างๆด้วย มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการเตรียมการเพื่อกรุยทางให้มีการอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์ในคณะสงฆ์ในออสเตรเลีย 

       ผลกระทบจากการประชุมที่ฮัมบวร์กนำแสงสว่างมาให้กับยุคมืดของภิกษุณีในประเทศไทยด้วย ท่านคุณสารี ภิกษุณีพม่าเพียงรูปเดียวในที่ประชุม รู้สึกว่าได้รับการรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำใจจากการพบปะสังสรรค์กับภิกษุณีจากประเทศต่างๆ  ทั้งที่ปกติแล้วเธออยู่ตามลำพังโดดเดี่ยว ศีลธรา แม่ชีนุ่งห่มสีน้ำตาลไหม้สายหลวงพ่อสุเมโธจากอังกฤษก็ชื่นบานท่ามกลางภิกษุณีสงฆ์ 
       
       ภิกษุณีเพียง ๒ รูปจากอินโดนิเซียก็อยู่ในงานด้วย  ท่านก็พยายามที่จะอยู่ให้รอดในอินโดนิเซีย  แต่ถูกบีบคั้นจากภิกษุสงฆ์เถรวาทที่เป็นพี่ชาย ในปี ๒๐๐๐ บวชกลับมาจากไต้หวัน ๔ รูป บัดนี้เหลือเพียง ๒ รูป ภิกษุณี ๒ รูปผู้กล้าหาญ ก็รู้สึกแช่มชื่นขึ้นเมื่ออยู่ท่ามกลางภิกษุณีสงฆ์นานาชาติ  และตระหนักว่า ในที่ประชุมแห่งนี้ก็ยังมีภิกษุสงฆ์ในสายเถรวาทที่ให้การสนับสนุนภิกษุณีสงฆ์โดยไม่กลัวภิกษุสงฆ์ของเถรวาทกระแสหลัก  
 
       บรรดาภิกษุณีได้ตระหนักว่า  แน่นอน แล้วมันจะเปลี่ยนไป  ถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ เราต้องเชื่อเช่นนี้  กำแพงที่ขวางหน้าโดยการขัดขวางของภิกษุสงฆ์ฝ่ายเถรวาทก็จะหายไป  ไม่ใช่จากการกระทำของภิกษุณี แต่เป็นความสำนึกผิดชอบชั่วดีของพระภิกษุสงฆ์เองต่างหาก
 
       นักบวชสตรี ทั้งที่เป็นชาวทิเบตและทั้งที่บวชในสายทิเบตซึ่งจะเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  เป็นผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ในที่ประชุมนี้ล้วนแล้วแต่ยังความปลาบปลื้มโดยทั่วหน้า
 
        ถ้าจะพูดให้ถูก  การอุปสมบทของภิกษุณี ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ของผู้หญิงเท่านั้น  แต่เป็นการยกระดับพุทธศาสนา  เพื่อให้ชาวพุทธได้ผงาดบนขอบฟ้าแห่งศาสนาโลกอย่างมีศักดิ์ศรี  ที่จะเป็นตัวแทนของศาสนาที่มีความเสมอภาคอย่างแท้จริง พระพุทธศาสนาเปิดทางให้ทุกคนได้เดินบนเส้นทางไฮเวย์ที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้น  โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว วรรณะ หรือเพศ

 

 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549