หลวงแม่

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 

 
ค้นหาบทความ...
หน้าแรก arrow ธรรมเทศนา
ธรรมเทศนา
ปณิธานพระโพธิสัตต์ Print E-mail
     ความตั้งใจของเราที่เราถวายกองทานพระพุทธเจ้านั้น เป็นการแสดงออกของเราที่เราระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความกตัญญูกตเวทิตา เมื่อถึงเวลาอาหารที่พวกเราจะฉันและรับประทานอาหารเอง เราก็ระลึกถึงพระคุณท่าน จัดการถวายภัตตาหารต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายและถวายแก่เทพพรหมทั้งหลายเสียก่อน อันนี้ก็ถือเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมา
อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
วิถีชีวิตพระโพธิสัตต์ Print E-mail

      วันนี้จะพูดให้ฟังถึงเรื่องแนวทางพระโพธิสัตต์ หลวงพ่อดาวเรืองที่วัดหนองหอยและหลวงย่าที่วัตรของเรา เป็นตัวอย่างของพระที่เดินตามแนวทางของพระโพธิสัตต์  เวลาที่พูดถึงพระโพธิสัตต์คนไทยมักจะเข้าใจว่าหมายถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้บำเพ็ญพระชาติมาหลายสิบชาติ ในพระเจ้า ๕๐๐ ชาตินั้น เล่าถึงอดีต ๕๐๐ชาติของพระพุทธเจ้า แต่ในพระเจ้า ๕๐๐ ชาตินี้ส่วนหนึ่งจะเป็นเหมือนกับนิทานพื้นบ้าน แม้กระทั่งนิทานอีสป แม้กระทั่งรามเกียรติ์ก็สอดใส่เข้ามาอยู่ในพระเจ้า ๕๐๐ ชาติของเราด้วย คนไทยจะเข้าใจได้ว่าเมื่อพูดถึงพระโพธิสัตต์ก็คือพูดถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าย้อนไปเมื่อ ๔๙๙ ชาติ เราก็มีความรู้สึกว่าพวกเราอย่างเก่งก็ปรารถนาเป็นพระอรหันต์ จะไม่มีใครปรารถนาพุทธภูมิ ถ้าเราจะเป็นพระโพธิสัตต์คนไทยก็จะไม่ชอบ แล้วก็มีอคติว่าคนคนนี้จะทำตัวเทียบพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นความเข้าใจค่อนข้างจะจำกัดเฉพาะในชาวพุทธในประเทศไทยเท่านั้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
ความสัมพันธ์ที่มีความสุข Print E-mail

      อาตมาจะพูดถึงความสุขที่เป็นความปรารถนาของมนุษย์เราทุกคนองค์ทะไลลามะเคยรับสังว่าเราต้องความปรารถนาความเมตตาความกรุณาให้กับสัพพสัตว์ ทั้งหลายขอให้เขาพ้นทุกข์ขอให้เขามีความสุขเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะพ้นทุกเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมีความสุขหลายคนอาจจะสับสนกัน ระหว่างความสุขกับความสบายในชีวิตของเราแต่ละคนเรา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
พระคุ้มครองเราอย่างไร Print E-mail

      การทำสมาธินั้น แปลว่าการทำจิตรวมเป็นหนึ่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้วิธีการไว้ถึง ๔๖ วิธี เพราะฉะนั้นในการทำสมาธิในสมัยโบราณ เราต้องไปอยู่กับอาจารย์ ปรนนิบัติวัตรฐาก กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้าตักน้ำ หาผลไม้ในป่าเป็นเวลา ๒-๓ ปีก่อนที่อาจารย์จะได้เลือกวิธีที่คิดว่าเหมาะสมกับเราที่สุดแล้วก็สอนวิธีทำสมาธิให้แก่เรา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
การบวชภิกษุณีสงฆ์ Print E-mail

      วันนี้ เช้าวันนี้วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ อาตมาจะขอโอกาสทบทวนในเรื่องการบวช หลังจากที่ได้บวชมา ๑ ปีแล้ว มีเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยู่มากเมื่อเราจัดการบรรพชาคุณวรางคณาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีก แต่ดูเหมือนว่าบรรดาสื่อทั้งหลายก็ค่อนข้างเสนอข่าวในเชิงบวกมากขึ้น ยกเว้นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ฉบับเดียวที่เริ่มต้นจากการเสนอข่าวค่อนข้างที่จะเป็นเชิงลบอยู่สองวัน และหลังจากนั้นคอลัมน์บรรณาธิการก็เสนอข่าวที่เป็นกลางมากขึ้น แม้กระทั่งบรรดาพระผู้ใหญ่ที่เคยแสดงความไม่เห็นด้วยก็งดเว้นที่จะแสดงความคิด รายการวิทยุที่เคยต่อต้านก็สงบลง อาตมาคิดว่าหลายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการบวชว่าดี ไม่ดี ถูกต้องรึเปล่า หลายคนไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่า การบวชนี้เป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ เพราะอยู่ในฐานะที่เสมอนอกคือไม่แสดงความคิดเห็นผิดหรือถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะคะ สำหรับบางคนที่แสดงความคิดเห็นมาแล้ว บางครั้งก็อยู่ในข้อจำกัดของข้อมูล เราสอนที่วัตรนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549