หลวงแม่

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 

 
ค้นหาบทความ...
หน้าแรก arrow ข่าวล่า
ข่าวล่า
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ Print E-mail

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สมาชิกโครงการสายธารธรรมที่เราดูแลช่วยเหลืออยู่ทุกเดือนส่งความขอบคุณมาพร้อมนี้ค่ะ

 

 

 
โครงการสายธารธรรม Print E-mail

 
โครงการสายธารธรรม ๒๙ สค ๒๕๕๓ Print E-mail
อาทิตย์ ๒๙ สค ๒๕๕๓
คุณเรณู มีชนะ หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสารธารณสุข ๔๑ คลองเตย เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนสมาชิกโครการสายธารธรรม ๓ รายสำหรับวันที่ ๓๑ สค ๕๓
 
โครงการสายธารธรรม ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ Print E-mail
๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
คุณเรณู มีชนะ หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสารธารณสุข ๔๑ คลองเตย เป็นตัวแทนจากหลวงแม่ฯ มอบเงินช่วยเหลือจากโครการสายธารธรรมให้ถึงมือผู้รับ


 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549