หลวงแม่

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 

 
ค้นหาบทความ...
หน้าแรก arrow ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม Print E-mail

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม อยู่ริมถนนเพชรเกษม กม. 52-53 ต. พระประโทน อ. เมือง จ. นครปฐม   เป็นวัตรฯ ที่พระมหาโพธิธรรมาจารย์ ภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัย กบิลสิงห์ ได้ก่อร่างสร้างไว้ด้วยทุนส่วนตัว ร่วมกับลูกหลานญาติมิตรฝ่ายโพธิสัตต์ เป็นสถานที่สำหรับผู้มี “หลักใจ” ในการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบารมีตามรอยพระพุทธองค์เพื่อพุทธภูมิในภายหน้าตัวอาคารเป็นตึกสามชั้นงามสง่า ตั้งอยู่ในบริเวณเนื้อที่กว่า 6 ไร่ ประกอบด้วย โบสถ์ พระวิหาร พระอาราม ตึกกรรมฐาน ฯลฯ
         
  >>> รายละเอียด ประวัติ เป้าหมาย และกิจกรรมวัตร <<<คลิ๊กที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียดค่ะ
 
พรรษาประจำปี ๒๕๕๓ Print E-mail

หลวงแม่กำหนดสวดปาฏิโมกข์ร่วมกับภิกษุณีสงฆ์ดังนี้
พุธ ๒๕ สค.๒๕๕๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ตอนบ่าย ปลงอาบัติและสวดปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม จ. นครปฐม

พฤหัส ๒๓ กย.๒๕๕๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ตอนบ่าย ปลงอาบัติ และสวดปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม จ. นครปฐม

เสาร์ ๒๓ ตค. ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ตอนบ่าย ปลงอาบัติ สวดปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม จ.นครปฐม

ภิกษุณีที่จะเข้าร่วมล้วนอุปสมบทมาจากศรีลังกาทั้งสิ้น ภิกษุณีธัมมนันทา(นครปฐม) ภิกษุณีพูนสิริวรา(บ้านแพ้ว) ภิกษุณีธัมมวิชชานี(อุทัยธานี) ภิกษุณีสุโพธา(บุรีรัมย์) ภิกษุณีสีลสุพัตรา(ตาก)

หลวงแม่ได้รับเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ขอให้ญาติโยมได้ร่วมโมทนา และดูแลภิกษุณีสงฆ์ให้ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างสมบูรณ์ด้วย

**อักษรศรี ประกาศข่าว
พฤหัส ๒๓ กย.๒๕๕๓
วันนี้ ภิกษุณี ๗ รูปจะมาสวดปาฏิโมกข์ อีก ๒ รูป เพิ่งมาถึง ท่านมาจากเวียตนามค่ะ คือท่านหลิวฟับ ที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมศากยะธิดาที่เวียตนามเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ท่านสีลสุพัตรามาจาก จ.ตาก มาถึงตั้งแต่เช้า คุณนุ๊กไปรับมาจากขนส่งสายเหนือ และได้ออกบิณฑบาตด้วย
๑๐.๓๐ น.ถวายกองทาน
๑๒ น.ภิกษุณีสงฆ์สวดปาฏิโมกข์
๑๔ น. ภิกษุณีสงฆ์รับโอวาทจากมหาเถระ ที่วัดไผ่ล้อม 
-------------------------------------------------------------------------------------------
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ปวารณาออกพรรษา
ภิกษุณีสงฆ์ทั้ง ๕ รูปจะมาร่วมปวารณาออกพรรษาด้วยกัน
หลวงพี่พูนสิริวรามาจากบ้านแพ้ว หลวงพี่สีลสุพัตรามาจากตาก หลวงพี่ธัมมวิชชานีมาจากอุทัยธานี หลวงพี่สุโพธามาจากบางบอน แต่ละรูปมาไกล ๆ ทั้งนั้นโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากเพื่อรักษาพระวินัยให้ถูกต้อง และตกลงกันว่าจะถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่จะปวารณาออกพรรษาที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี
ญาติโยมโมทนาและยินดีให้การต้อนรับค่ะ

 


ภิกษุณีสงฆ์มาจาก ตาก อุทัยธานี สมุทรสาคร บุรีรัมย์ มาร่วมปวารณาออกพรรษาในสงฆ์ทั้งสองฝ่าย
น่าปลื้มใจมาก พระภิกษุสงฆ์ก็รับปวารณาด้วยโมทนาจิตอย่างยิ่ง
 
 
ทำบุญวันเกิด... Print E-mail
กิจกรรม ปลายสิงหา ๒๕๕๓

พุธ ๒๕ สิงหา ๒๕๕๓

ตอนสาย เป็นงานวันเกิดพี่แอนนี่ หลวงพี่แปลงร่างกลับมาเป็นหลวงพี่ เจริญพุทธมนต์ให้พี่แอนนี่ บรรยากาศอบอุ่น หลายคนที่มาในงาน คิดว่า ใครฉลองวันเกิด น่าจะทำแบบพี่แอนนี่นะ ฟังพระผู้หญิงสวดมนต์ เพราะจริงๆ

ตอนบ่าย หลวงพี่วิศวภัทรมาเยี่ยม ท่านเป็นพระที่บวชแบบมหายาน แปลพระสูตรมหายานออกมาหลายเล่ม วันนี้ท่านนำพระสูตรที่ท่านแปลล่าสุดมาถวาย หลวงพี่วัณณาต้อนรับ พาไปกราบพระไภษัชยคุรุฯพุทธเจ้า อิ่มเอมใจกันทั่วหน้า หลวงแม่ออกปากชมคุณเกศ มารดาของหลวงพี่ว่า ได้ลูกดี ถวายไว้ในพระศาสนา

หลวงพี่โรส เทศน์ครั้งแรก เนื้อหา ท่วงทำนอง จังหวะ และน้ำเสียง เป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง หลายคนปีติ หลวงแม่ให้คะแนนเกินร้อย ๑๑๐ ...

อักษรศรี รายงาน
 

 
Thailand : Female Monks Print E-mail
 
รายละเอียดของการเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัตร Print E-mail

รายละเอียดของการเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัตร
๑.ผู้ที่สนใจเข้าพักปฏิบัติธรรมต้องติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ของวัตรโดยการโทรศัพท์นัดหมาย
โทร.๐๓๔-๒๕๘-๒๗๐ หรือมาติดต่อด้วยตนเองที่วัตร เพื่อนัดหมายขอพบหลวงแม่เพื่อขออนุญาตเข้าพักปฏิบัติธรรม
๒.เมื่อนัดหมายเรียบร้อยแล้วและพบหลวงแม่เพื่อขออนุญาตเข้าพักปฏิบัติธรรมตามวันเวลาที่กำหนด
๓.เมื่อหลวงแม่อนุญาตแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วยในวันที่มาพักปฏิบัติธรรมก็คือ
บัตรประจำตัวประชาชน เสื้อผ้าชุดขาว (เสื้อแขนกระบอกและผ้าถุง สำหรับรับศีล ๘ หรือศีล ๕)
รวมทั้งดอกไม้ธูปเทียนสำหรับขอศีล
๔.ปฏิบัติตามกติกาวัตรดังต่อไปนี้

กติกาวัตร
ขอ ต้อนรับสู่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ขอขอบคุณและโมทนาที่ท่านเลือกมาปฏิบัติธรรมที่วัตรของเรา อย่างไรก็ตามเพื่อให้ชุมชนสังฆะของเราดำเนินไปด้วยดี  ทางวัตรขอถือโอกาสแจ้งให้ท่านทราบถึงกติกาพื้นฐานที่จะพึงเอื้อให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสมสนฉันท์และสงบสุข 
เราคาดหวังว่าท่าน
      ๑.รักษาศีลขั้นต่ำ คือ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่อยากได้ของเขา ไม่เสพกาม รักษาสัมมาวาจา และไม่เสพเครื่องดองของเมาตลอดจนบุหรี่
      ๒.ร่วมปฏิบัติกิจของวัตร
           ๒.๑รับประทานอาหารตามเวลา อาหารเช้า ๗.๐๐น. อาหารกลางวัน ๑๑.๓๐ น.
           ๒.๒ ทางวัตรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 
           ๒.๓ ทำวัตรเช้า ๕.๓๐น. ทำวัตรเย็น ๑๙.๐๐น.
           ๒.๔ ทำงานเพื่อถวายแรงกายร่วมกัน เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.
๓.เวลาขึ้นสวดมนต์ใส่ชุดขาว เวลาธรรมดาแต่งกายมิดชิดเพื่อเป็นการเคารพสถานที่               
๔.สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ทางวัตรเป็นค่าที่พักวันละ ๑๐๐ บาท/คน ค่าอาหารมื้อละ ๕๐ บาท
 หวังว่าท่านจะใช้ประโยชน์ในการมาอยู่ในบริบทของวัตรให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง และส่วนรวม
หากมีความขาดตกบกพร่องอย่างไรในเรื่องที่พัก และอาหารขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ได้เสมอ
                                                                                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์และธุรการ
                                                                                                                วัตรทรงธรรมกัลยาณี 

 

 สิ่งที่ควรนำมาด้วย/ข้อควรปฏิบัติ
- ยางมัดผมสีดำ,กิ๊ปติดผมดำหรือที่คาดผมสีดำแบบไม่มีลวดลาย,
- เนื่องจากชุดขาวมีความบางดังนั้นควรใส่เสื้อกล้ามแบบเรียบร้อยสีขาวและซับในแบบกระโปรงหรือกางเกงแบบเรียบร้อยสีขาว
- ของใช้ส่วนตัวที่ไม่มีกลิ่นหอม ไม่ใช่เครื่องหอม
- สำหรับศีล 8 มีข้อห้าม ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อย ต่างหู และควรตัดเล็บมาให้เรียบร้อย ไม่ทาสี

 

 
More...
  • ประวัติความเป็นมา
  • พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า
  • ประวัติความเป็นมา วัตรทรงธรรมกัลยาณี

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549