ข่าวล่าเดือนมีนาคม

      อาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ทางวัตรได้จัดอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๔๙ ติดต่อกัน ๓ วัน (วันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๐) เพื่อเป็นการปฎิบัติเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า หลวงพี่ธีราผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นการปฏิบัติ ฝึกสมาธิ เจริญสติเข้มข้นเชียวค่ะ ส่วนในช่วงเย็น ๆ พุทธสาวิกาได้ช่วยกันทำสาธารณะกุศล โดยการกวาดถนนด้านหลังของวัตร
นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมมีโอกาสออกบิณฑบาตในเช้าวันอาทิตย์ด้วยค่ะ ทุกท่านประทับใจมากกับความรู้สึกในอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการตักบาตที่เคยทำมา บรรยากาศกิจกรรมเป็นอย่างไร เชิญชมภาพได้เลยค่ะ  

ธรรมเทศนาจากหลวงแม่


 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมยามเย็น

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


ทำวัตรเย็น

  

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

 

 

 

 

 

 


ตามหลวงแม่ และหลวงพี่ ออกบิณฑบาต ยามเช้า