ข่าวล่าเดือนกุมภาพันธ์

ข่าวด่วน ! ! 
      ปีนี้พระภิกษุณีจัมปา เซ็ตดรอน (คาโรล่า โรลอฟฟ์) ชาวเยอรมัน บวชในสายธิเบต และบวชมานานกว่า ๓๐ พรรษา เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับรางวัลสตรีชาวพุทธดีเด่นของสหประชาชาติ และจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับรางวัลในวันที่ ๘ มีนาคม ซึ่งเป็นวันสตรีสากล
     วันอาทิตย์ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ท่านจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง "พระพุทธศาสนาในเยอรมัน" ที่วัตรเราค่ะ เป็นโอกาสพิเศษสำหรับสมาชิกวัตร จึงแจ้งข่าวมาเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมสนทนา และซักถามตามอัธยาสัยหลังจากการบรรยาย
      วันจันทร์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ท่านจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง " วัชรยานในโลกปัจจุบัน " เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐น.  ณ ห้องจุมกฏพันธุ์ทิพย์บริพัตร์ ชั้น ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      แถมอีกนิดนะเจ้าค่ะ มีบทความดีดี มาฝากค่ะ คลิกที่นี่ได้เลยค่ะ

เชิญเข้าร่วมอบรมพุทธสาวิกา
      สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีชาวพุทธ การอบรมพุทธสาวิกาในปี ๒๕๕๐ ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยปี ๒๕๕๐ การอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๔๙ จัดขึ้นวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๑๔๔๐ เป็นการปฎิบัติเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า
     เนื่องจากเป็นการอบรมติดต่อกัน ๓ วัน การจัดเตรียมสถานที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการอบรมในแต่ละครั้งจะรับจำนวนจำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์วัตรทรงธรรมกัลยาณี โทรศัพท์ (๐๓๔) ๒๕๘๒๗๐ 

สำหรับเดือนนี้กิจหลวงแม่ มีดังต่อไปนี้
๓ ก.พ.    สนทนาธรรม จัดโดยโครงการศูนย์จิตตปัญญา  ที่วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล
๗ ก.พ.    Peace and Reconciliation สำหรับกลุ่มนักเคลื่อนไหวชาวศรีลังกา 
๒๔ ก.พ. สอนพระนักศึกษา มหาจุฬาราชวิทยาลัย (มจร.) เรื่องกระบวนการพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน, ขอนแก่น
๒๘ ก.พ. บรรยายเรื่อง คำสอนพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของชาวพุทธ (ภาคภาษาอังกฤษ) ให้ชาวต่างประเทศที่เป็นอาสาสมัคร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

เดือนกรกฎาคม
๑๘-๒๐ พ.ศ.๒๕๕๐ หลวงแม่ได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมในการประชุมสภานานาชาติครั้งที่ ๑ เรื่องบทบาทของสตรีในสังฆะ : วินัยของภิกษุณีและสายการอุปสมบท ที่มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ท่านที่สนใจติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครลงทะเบียนได้ที่ www.congress-on-buddhist-women.org ค่ะ

กิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์
คุยกันวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๔.๐๐
      เป็นรายการบันทึกเทปวีดิทัศน์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.ตรง หลังงานจะมีซีดีรายการขาย สมาชิกสนใจติดต่อสั่งจองได้ พิธีกรดำเนินรายการหลวงแม่ค่ะ ท่านจะแนะนำ ซักถาม ชวนคุยอย่างเป็นกันเอง ท่านวิทยากรที่ไม่คุ้นกับกล้องไม่จำเป็นต้องกังวล เพราะเท่ากับเป็นการคุยกันสบายๆกับหลวงแม่และพี่น้องในบ่ายวันอาทิตย์ สำหรับวิทยากรคือ สมาชิกของมูลนิธิฯ หรือโดยการแนะนำของสมาชิก จะเป็นผู้ที่ทางรายการเชิญมาพูดคุย ในเรื่องที่วิทยากรสนใจ อาจจะเป็นวิถีชีวิต อาชีพ ความรู้ ฯลฯ ที่จะแบ่งปันกันได้ ท่านที่สนใจติดตามรายการและอยากมีส่วนร่วมในการถามสดในรายการ กรุณาติดตามได้บนเว็บไซต์ของเรา http://www.thaibhikkhunis.org

เดือนมีนาคม
วันอาทิตย์ที่ ๔    เรื่อง ถ้วยชามเบญจรงค์          วิทยากร คุณวันชัย ปรียาโพราม
วันอาทิยต์ที่ ๑๑   เรื่องพุทธศาสนาในเยอรมัน     วิทยากร ภิกษุณี จำปา เซ็ตดรอน
วันอาทิยต์ที่ ๑๘  เรื่อง ดูมือคุณ ๒                    วิทยากร คุณไพโรจน์ เทพดำรงค์
วันอาทิยต์ที่ ๒๕  เรื่อง การดูแลฟันของเรา         วิทยากร พลตรีหญิง วัธนี อัครเศรณี
                       และ เรื่อง ศิลปการจัดดอกไม้    วิทยากร คุณศรีกุล คุมมนนท์

ช่วงธรรมประดิษฐ์ โดยอาจารย์มารดารัตน์ ษัฏเสน เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐
นอกจากจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้อิทธิบาท ๔ จากการปฏิบัติจริงค่ะ
เดือนมีนาคม
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มี.ค. งานเย็บใบตอง

ส่วนทุกเช้าวันอาทิตย์ตอน ๑๐ โมงครึ่ง ขอเชิญร่วมถวายกองทานค่ะ คือ การถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตต์ ตลอดจนพ่อแม่และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรม หากท่านใดอยากนำอาหารมาร่วมถวายกองทาน นำมาคนละอย่างก็พอนะคะ แต่ขอให้มากพอสำหรับรับประทานหลายท่าน (ตามที่หลวงแม่เคยบอกเสมอ) ว่าแต่อย่าลืมนะคะ วัตรฯ เราทานมังสะวิรัตค่ะ หากมีเวลาแวะมานะคะ
 
ก่อนจะจากกันไป อย่าลืมแวะเยี่ยมชมภาพกิจกรรมเมื่ออาทิตย์ที่ ๑๘ ก.พ. ๕๐  และ อาทิืตย์ที่ ๒๕ ก.พ. ๕๐ ที่ผ่านมานะคะ น่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามดูค่ะ   

 วันอาทิยต์ที่ ๒๕  เรื่อง ศิลปบนภาพวาด โดยหลวงแม่

 

drawing

หลวงแม่สอนให้พวกเราวาดภาพค่ะ ฝึกการจัดวางและคาดคะเน เพื่อให้ภาพออกมาดูสมส่วน เห็นภาพหลากหลาย แต่ต้นแบบก็มาจากต้นฉบับเดียวกันนะเจ้าคะ จะต่างก็ตรงมุมมองและฝีมือของผู้วาดแต่ละท่าน พอลองให้คะแนนกัน ก็สรุปว่าภาพวาดของพี่กนกรัตน์สวยสุดเลยค่ะ แถมได้ช่างศิลปประจำวัตรเพิ่มอีกท่าน เนื่องจากได้รับมอบหมายจากหลวงแม่ให้วาดรูปพระภิกษุณีในอริยาบทต่าง ๆ ท่านที่สนใจสามารถชมได้ที่วัตรเราค่ะ แต่ขอเวลาให้ศิลปินเราเตรียมตัวสร้างงานกันเล็กน้อยนะคะ สาธุค่ะ

 

วันอาทิยต์ที่ ๑๘  เรื่อง ดูมือคุณ ๑ โดยวิทยากร คุณไพโรจน์ เทพดำรงค์

palmคุณไพโรจน์ไม่ใช่เพียงหมอดูลายมืออย่างเดียวนะคะ ในการวิเคราะห์คุณไพโรจน์จะพิจารณารายละเอียดส่วนอื่นประกอบด้วยค่ะ มีทั้งการวัดมือ และพิมพ์มือ  เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการวิเคราะห์ เนื่องจากบางอย่างบนฝามือเราก็ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่กลับปรากฎขึ้นที่รอยพิมพ์แทน น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ (รูปนี้ คือ ๒ ฝามือของหลวงแม่ค่ะ)  ผู้ที่พลาดรายการอาทิตย์นี้ไม่ต้องเสียใจนะคะ เพราะท่านสามารถติดตามเทปบันทึกภาพได้ที่ร้านทศพรค่ะ และท่านสามารถมาร่วมรายการดูมือคุณตอนต่อไปได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคมค่ะ ส่วนผู้ที่สนใจอยากให้คุณไพโรจน์ดูลายมือให้ ก็ขอเชิญที่วัตรนะคะ คุณไพโรจน์จะนำรายได้จากการดูมือทั้งหมดถวายเป็นปัจจัยสมทบในการก่อสร้างพระวิหารพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุฯ ... อนุโมทนา สาธุ //\\

ปล. หลวงแม่บอกว่าลายมือสามารถบอกทั้งอดีตและอนาคต แต่ลายมือของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ถึงแม้อดีตเราแก้ไขไม่ได้ แต่อนาคตเราสามารถกำหนดได้ ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า กรรมขึ้นอยู่กับการกระทำของเราค่ะ ดังนั้นเสริมสร้างกรรมดี ลายมือก็ดูดีตามนะเจ้าคะ

หลังจากได้รับความรู้การดูมือแล้ว พวกเราก็มีโอกาสใช้มือประดิษฐ์เจ้ากระแตตัวน้อยจากดอกมะลิ สำหรับบูชาพระ  สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์มารดารัตน์  ลองดูบรรยากาศกันนะคะ 
 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ ดอกมะลิ, กลีบกุหลาบ, ใบแก้ว, ก้านมะพร้าวเล็กๆ (เพื่อใช้ร้อยค่ะ) 

mali 3

นักเรียนหลายท่านมีแววให้อาจารย์ภูมิใจค่ะ นั่งหัดประดิษฐ์กันอย่างตั้งใจ หลายท่านฝีมือดีเชียวค่ะ ออกมาหน้าตาดูน่ารัก บางตัวก็อ้วนปุกปุย บางตัวก็ยาวคล้ายหนู คล้ายงูบ้าง แต่ก็ด้วยฉันทะวิริยะ ก็สามารถทำเสร็จกันทุกคนค่ะ ส่วนสำหรับรูปที่เห็นนี้ เป็นผลงานอาจารย์นะเจ้าคะ 
 mali4mali 5