จัดทำสื่อธรรมะในวาระต่างๆ

การให้ธรรมเป็นทานอันประเสริฐ
 
      การทำบุญด้วยการจัดทำสื่อธรรมะนั้นถือว่าเป็นการมอบแสงสว่างทางปัญญา  ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรม ซึ่งการสนับสนุนปัจจัยในการทำสื่อนั้นทำได้ ๒ รูปแบบ ทั้งการจัดพิมพ์หนังสือ และการจัดทำเทปซีดี  

๑) จัดพิมพ์หนังสือในวาระต่างๆเฉพาะงาน เช่น งานศพ งานวันเกิด งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ
      หากท่านมีความประสงค์ต้องการสนับสนุนปัจจัยในการจัดพิมพ์นี้ ท่านต้องแจ้งทางวัตรให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน เพื่อจัดเตรียมต้นฉบับและการพิมพ์ โดยหน้าปกของหนังสือแต่ละเล่มจะติดสติกเกอร์ชื่อของเจ้าภาพผู้สนับสนุนด้วย การสนับสนุนปัจจัยในการจัดพิมพ์หนังสือ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงที่ประชาสัมพันธ์ ๐ ๓๔๒๕ ๘๒๗๐

     ๒) จัดทำเทป ซีดี เพื่อแจกในงานพิธีต่างๆ  เช่น งานศพ งานวันเกิด หรืองานแต่งงาน ฯลฯ
      ท่านสามารถสนับสนุนการจัดทำเทปเพื่อแจกในงานพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานฉลองครบรอบวันเปิดบริษัท งานวันเกิด งานมงคลต่างๆ หรืองานศพ โดยท่านสามารถสอบทางถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับวาระต่างๆได้จากประชาสัมพันธ์  

      ท่านสามารถโอนเงินเข้า  ชื่อบัญชี ภิกษุณีฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์   
                               ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาพระประโทน
                               บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 649-2-15986-9

และแนบรายละเอียดการสั่งซื้อ พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังโทรสาร (๐๓๔) ๒๘๔ ๓๑๕ หรือ email มายังที่ This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  เพื่อที่ทางวัตรจะได้ส่งใบอนุโมทนาบุญมายังท่านได้ภายหลัง