บ้านพักใจ

      "อยากผลักไสความทุกข์ไปให้พ้นจากใจ
      ไม่มีวัน....หากไม่รู้จักปล่อยวาง
      เรียนรู้ และรู้จักความทุกข์
      ชีวิตจะพบกับความสุขมากขึ้น"

      โครงการบ้านพักใจเพื่อการคลายทุกข์ สร้างความสุขและสันติให้แก่ชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรมที่นี่มีธรรมชาติ ธรรมะ และการฝึกฝน ที่จะทำให้ความทุกข์คลายลง ได้เรียนรู้ และเข้าใจในชีวิตมากขึ้น
      บ้านพักใจ  บ้านหลังที่ 2 ของคนทุกข์ หรือผู้ที่ต้องการจะเติมพลังให้แก่ชีวิต ได้ทุกวัน ทุกเวลา
      สนใจติดตอบสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ วัตรทรงธรรมกัลยาณี โทร. 034- 258270