ข่าวล่าจากวัตรทรงธรรมกัลยาณี
     วันที่ ๙-๑๕ กพ.๒๕๔๙ หลวงแม่จะเดินทางไปประชุมที่เมืองสารนาถ และนาลันทา ประเทศอินเดีย วันที่ ๑๓ กพ. วันมาฆะบูชา ยังถวายกองทานตามเดิม หลวงแม่อัดคำสอนไว้ให้ล่วงหน้า
      ใครที่สนใจทัวร์อินเดียเพื่อนมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง ติดต่อสอบถามให้ชื่อไว้ที่คุณเนาวรัตน์ หมายเลข ๐๑ ๙๒๙ ๓๖๙๐ กลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มเล็กเฉพาะคนรู้ใจ ไปไม่เกิน ๗ วัน กะช่วง ๒๒-๒๙ พย. ๒๕๔๙ ค่ะ
      ที่วัตรมีกิจกรรมจัดอบรม ๓ วัน เป็นช่วงๆ ถ้าคุณกำลังวางแผนออกปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่ม เช่นเพื่อนๆที่ทำงาน อาจจะติดต่อเลือกวันเองได้ ติดต่อ หลวงพี่ ๐๖ ๗๖๙ ๑๒๕๖ เรียกว่าให้ความสนใจพิเศษตามคำเรียกร้องและความสนใจของกลุ่ม ที่วัตรเรามีข่าวที่เราโมทนาอย่างยิ่งเมื่อทราบว่า มีแม่ชีที่ปฏิบัติมานาน ได้รวมกลุ่มกันไปบรรพชาเป็นสามเณรีที่ศรีลังกาเมื่อ ๒ กพ.ที่ผ่านมานี้ แม้พระผู้ใหญ่ก็พากันโมทนา...สาธุ ...จริงแล้วเมื่อตอนหลวงแม่ออกบวชที่มีการโจมตีค่อนข้างหนัก ก็มีพระผู้ใหญ่ท่านคอยให้กำลังใจเสมอ.....๕ ปีผ่านไป บัดนี้วงล้อพระธรรมที่มีแรงผู้หญิงเป็นตัวขับเคลื่อน ได้เริ่มต้นแล้ว ช่วยกันออกแรงหน่อย หลวงแม่กำลังลุ้นต้นฉะบับ คำสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อให้ตรวจสอบภาษาได้หน้าต่อหน้า ท่านอยากให้ต้นฉบับเสร็จก่อนไปอินเดียค่ะ....วันที่ ๒๐ กพ. ถ้าใครว่างจะตามหลวงแม่ไปทำบุญที่วัดกัลยาณีก็ได้ วัดกัลยาณีอยู่อำเภอสามพราน ที่หลวงย่าถวายที่ดินให้ ๖ ไร่หลายสิบปีแล้ว หัวหน้าพยาบาลที่อนามัยบ้านสวนผักนิมนต์ ให้หลวงแม่ไปให้ธรรมะแก่ชาวบ้านที่จะต้องมาตรวจสุขภาพประจำทุกเดือน หลวงแม่ก็เลยจะนำข้าวสารไปแจกชาวบ้านด้วย ใครอยากติดตามในขบวนทำบุญครั้งนี้เชิญได้ค่ะ ถ้าไม่มีอุปสรรคคงเป็นโครงการประจำเดือนของเรา คิดเรื่องทำบุญแล้วก็คึกคักกระฉับกระเฉงขึ้นมา....บุญมารออยู่ข้างหน้า เราจะได้รีบตักตวงเอา มดแดงจะรายงานหลังจากตามหลวงแม่กลับมานะคะ ขอบคุณคุณเนาวรัตน์ที่ดึงเอาคุณบุษบา วรคามิน หลานสาวให้มาช่วยโหลดข้อมูลลงในเว็บ ทำให้เราทันสมัยขึ้น ......ตอนนี้ มดแดงจะรายงานข้อมูลใหม่ทุกสองอาทิตย์ค่ะ คุณอัญชลีนัดหมายให้อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบหลวงแม่วันที่ ๖ กพ.นี้ งานเรื่องการสร้างพระวิหารที่ล่าช้ามาหลายเดือนคงจะได้ฤกษ์คราวน พวกเราช่วยกันลุ้น.....เช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์ของเราที่มีปัญหารั่วมาตลอด ก่อนฝนมาเราคงซ่อมครั้งใหญ่ได้ทันถ่วงที พี่ๆที่สนใจพระพุทธศาสนา อย่าลืมสมัครเข้าโครงการสารัตถะพระพุทธศาสนาในช่วงเข้าพรรษา เราเรียนกันทุกวันอาทิตย์ ๑๓ น.เป็นต้นไปค่ะ........มดแดงรายงานค่ะ

     ตารางการเดินทางไปต่างประเทศของหลวงแม่
      ๙-๑๕ กพ.          ไปประชุมอินเดีย
      ๒๕ มีค.-๕ เมษ.  ไปบรรยายธรรมที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
      ๑๐-๑๒ มิย.         ไปเสนอผลงานทางวิชาการออสเตรเลีย
      ๑๕-๑๘ มิย.        ไปประชุมที่ไต้หวัน
      ๒๖-๒๘ กย.        ไปประชุมที่ญี่ปุ่น
      ๒๖-๒๙ ตค.        ไปสอนที่วิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
      ๒๒-๒๙ พย.        พาลูกๆไปสังเวชนียสถานที่อินเดีย