โครงการอบรมพุทธสาวิกา

เป็นโครงการอบรมระยะสั้น  ๓ วัน ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์  ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของนักบวช ได้เรียนธรรมะประยุกต์ที่สนุกสนาน จดจำไปใช้ได้ในชีวิตจริง  ได้พบตัวตนในมุมมองใหม่  เพื่อพัฒนาตน  มีความสุขจนน้ำตาไหล...ได้เดินตามหลวงแม่และหลวงพี่ไปบิณฑบาต..ได้รู้จักพี่น้องในทางธรรม  ได้แนวทางชีวิต..ที่ค้นหา

ปีนี้ จัด ๔ ครั้ง  สมัครเข้ามาได้
      พุทธสาวิกาครั้งที่ ๔๕  วันที่ ๑๒-๑๔ พ.ค.
                             ๔๖  วันที่  ๘-๑๑   ก.ค.
                             ๔๗  วันที่ ๑๒-๑๔ ส.ค  วันแม่
                             ๔๘  วันที่ ๙-๑๑    ธ.ค.  วันพ่อ

      ติดต่อขอใบสมัครได้ที่  ประชาสัมพันธ์ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐   โทร.๐ ๓๔๒๕ ๘๒๗๐
www.thaibhikkhunis.org