มี .... บทความน่าสนใจมานำเสนอค่ะ

ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ท่าน สามารถสวดมนตร์ทำสมาธิระลึกถึงท่าน เพื่อขอบารมีให้พระองค์ท่านได้เยียวยารักษาให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง  แน่นอนที่สุด โรคร้ายที่ฝังลึกที่แท้จริงของมนุษย์ คือรากเหง้าแห่งกิเลส อันเปรียบเสมือนกองไฟที่เผาลนเราอยู่ อันได้แก่ โลภ โกรธ หลงนั่นเอง

ผู้หญิงในพื้นที่ทางศาสนา

นอกจากนั้น หากอ่านแล้วอยากแสดงความคิดเห็นก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะ ที่ This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
or This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


พระนางสังฆมิตตา

พระธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณี
เรื่องราวการสืบสายภิกษุณีจากอินเดีย สู่ศรีลังกาสามารถติดตามได้จากบทความนี้ค่ะ