เรียนรู้เรื่อง Global Warming

 

ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ที่ทุกคนส่วนใหญ่ในตอนนี้กำลังติดตามกันอย่างใกล้ชิด แม้กระทั่งทางวัตรเองก็ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องนี้ให้เด็กๆ ทราบเช่นกันค่ะ

      เนื่องจากหลวงแม่เป็นห่วงอย่างมากกับสภาพภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงเน้นย้ำให้มีการปลูกฝั่งเรื่องการรักษาธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ ด้วยเสมอ หลายอาทิตย์ที่ผ่านมากิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์ของเด็กๆ จึงมุ่งเน้นเรื่องเหล่านี้ เช่นสอนให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการแยกขยะ และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เพื่อช่วยลดขยะและภาวะมลพิษ อีกทั้งเป็นการเน้นการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด คุ้มค่า 

      สำหรับวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เด็กๆ ตื่นตาตื่นใจกับความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ "ภาวะโลกร้อน" แม้ว่าอาสาสมัครแต่ละท่านมิได้จบด้านวิทยาศาสตร์ แต่ก็พยายามกันอย่างเต็มที่ที่จะอธิบายถึงสาเหตุการเกิดปัญหาดังกล่าวให้เด็กๆ เข้าใจได้ โดยการนำบางส่วนของภาพยนตร์เรื่อง The Inconveience Truth มาให้เด็กๆ ได้ชมกัน เด็กๆ เรียนรู้ว่าตัวการที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือเหล่าสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก นั้นคือ สารคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุที่ทำให้ชั้นบรรยากาศโลกหนาเกินไป ส่งผลให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกกักเก็บอยู่บนพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงกว่าในอดีตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 

     ภาวะโลกร้อนส่งผลให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือเกิดการละลายตัวเร็วกว่าเวลาที่มันควรจะเป็น การละลายตัวที่เพิ่มขึ้นของน้ำแข็งสามารถนำมาสู่การเพิ่มขึ้นของน้ำในทะเล จนส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมโลกได้ อีกทั้งวัฏจักรการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไป จนสัตว์บางชนิดกำลังจะสูญพันธุ์ เพื่อให้เด็กๆ เห็นภาพที่ชัดเจนถาดธารน้ำแข็งขั้วโลกจำลองได้ถูกนำออกมาให้เด็กๆ สังเกตุการณ์กันอย่างใกล้ชิด วิธีทำถาดจำลองนั้นไม่ยากค่ะเพียงนำดินน้ำมันมาทำเป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่ เทน้ำใส่ลงไป แล้วนำไปแช่ช่องแข็ง นำมาตั้งไว้กลางแดดสักพัก ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลายและมากพอที่จะท่วมเกาะน้อยๆ ได้ ง่ายๆ แต่เห็นภาพชัดเจนค่ะ (เคล็ดลับค่ะ ต้องทำให้ธารน้ำแข็งมีลักษณะเอียงลาดนะคะ จะเห็นภาวะน้ำท่วมที่ชัดเจน)

  

      หลังจากที่เด็กๆ เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบแล้ว เด็กๆ ก็น้อมนำกลับมามองดูว่า พวกเขาทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยรักษาภาวะโลกร้อน Cold Water, Rain, Star บอกว่า จะช่วยกันประหยัดไฟ ไม่เปิดแอร์อย่างสิ้นเปลือง  Tripitaka, Man จะช่วยกันแยกขยะ Waterfall บอกว่า จะขี่จักรยานเวลาไปซื้อของแทนการใช้รถจักรยานยนต์ เด็กต่างช่วยกันแสดงความคิดเห็นและเข้าใจว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ แล้วคุณหล่ะคะ ทำอะไรเพื่อปกป้องโลกของเราหรือยัง? ?   

      ขอขอบคุณ หลวงพี่ธัมมวันนาเมตตาจัดเตรียมธารน้ำแข็งจำลองให้, ขอบคุณพี่ดาวที่ช่วยถือถาดให้เด็กๆ ค่ะ ขอบคุณพี่ขนม และพี่เอ ที่ช่วยกันดูแลน้องๆ