ขอเชิญชมรูปกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะ

   

หลวงแม่พิจารณาบายศรี

 

   พลตรีหญิง วัธนี อัครเศรณีจุดเทียน และธูป     

เริ่มพิธีไหว้ครู

หลวงแม่รายงานความคืบหน้าของทางวัตรให้ญาติโยมรับทราบ

พร้อมแนะนำหนังสือของหลวงย่า 

     

หลังจากนั้นพวกเราทุกคนก็มีโอกาสได้สรงน้ำหลวงย่าค่ะ

 

ฝีมือบายศรีสวยงามจากฝีมือผู้ชายคนนี้ค่ะ พี่ไกรศรี