ข่าวล่าเดือนเมษายน

      นอกจากการจัดการอบรมพุทธสาวิกาในวันที่ ๖ - ๘  เมษายน ๒๕๕๐  ซึ่งเป็นการอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๕๐ บูชาคุณครูอาจารย์ ในวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๐ ทางวัตรได้มีการจัดพิธีบวชอนาคาริกาให้แก่คุณบงกชรัตน์ พร้อมนามใหม่ว่า ธัมมวิชชานี 

       สำหรับในช่วงบ่าย ทางวัตรได้จัดพิธีไหว้ครู และทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องจากเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดหลวงย่าในวันที่ ๖ เมษายนของทุก ๆ ปี เงินทำบุญทั้งหมดรวบรวมเป็นปัจจัยสมทบในการก่อสร้างพระวิหารที่ค้างไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ นอกจากนั้นทางวัตรได้จัดพิมพ์หนังสือดูมือคุณ ๑ เป็นผลงานการเขียนของหลวงย่า น่าสนใจเชียวค่ะ เงินรายได้จากการจำหน่ายในครั้งนี้ก็ร่วมสมทบกับเงินทำบุญผ้าป่าด้วยคะ เสมือนเป็นเงินทำบุญผ้าป่าจากหลวงย่าค่ะ ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันคะ สาธุ

      ส่วนช่วงสงกรานต์นั้น พวกเราก็ได้มีโอกาสสรงน้ำพระ และสรงน้ำหลวงแม่ รับพรกันก่อนเริ่มปีใหม่ไทยปีนี้ค่ะ เชิญชมรูปๆ ค่ะ