ฝากบอกบุญ ! !

สำหรับผู้สนใจ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๐ ทางวัตรขอเชิญท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัตรทรงธรรมกัลยาณี เนื่องจากในวันที่ ๖ เมษายนของทุก ๆ ปี เราระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดหลวงย่า เราจึงทำพิธีไหว้ครู และทอดผ้าป่า เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบในการก่อสร้างพระวิหาร เนื่องจากปี ๒๕๔๙ เราต้องชะงักการก่อสร้างวิหารไว้ก่อน เพราะอุโบสถรั่วและต้องการซ่อมแซมขนานใหญ่ ปีที่ผ่านมาเราได้กำลังใจจากญาติโยมพี่น้อง ทำการซ่อมพระอุโบสถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปีนี้จึงหันมาดำเนินการก่อสร้างพระวิหารที่ค้างไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จึงบอกบุญมาเพื่อทำบุญตามศรัทธา

 

 

แถมอีกนิดนะเจ้าค่ะ มีบทความดีดี มาฝากค่ะ คลิกที่นี่ได้เลยค่ะ

กิจหลวงแม่ มีดังต่อไปนี้
เดือนกรกฎาคม
๑๘-๒๐ พ.ศ.๒๕๕๐ หลวงแม่ได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมในการประชุมสภานานาชาติครั้งที่ ๑ เรื่องบทบาทของสตรีในสังฆะ : วินัยของภิกษุณีและสายการอุปสมบท ที่มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ท่านที่สนใจติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครลงทะเบียนได้ที่ www.congress-on-buddhist-women.org ค่ะ

กิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์
คุยกันวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๔.๐๐
      เป็นรายการบันทึกเทปวีดิทัศน์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.ตรง หลังงานจะมีซีดีรายการขาย สมาชิกสนใจติดต่อสั่งจองได้ พิธีกรดำเนินรายการหลวงแม่ค่ะ ท่านจะแนะนำ ซักถาม ชวนคุยอย่างเป็นกันเอง ท่านวิทยากรที่ไม่คุ้นกับกล้องไม่จำเป็นต้องกังวล เพราะเท่ากับเป็นการคุยกันสบายๆกับหลวงแม่และพี่น้องในบ่ายวันอาทิตย์ สำหรับวิทยากรคือ สมาชิกของมูลนิธิฯ หรือโดยการแนะนำของสมาชิก จะเป็นผู้ที่ทางรายการเชิญมาพูดคุย ในเรื่องที่วิทยากรสนใจ อาจจะเป็นวิถีชีวิต อาชีพ ความรู้ ฯลฯ ที่จะแบ่งปันกันได้ ท่านที่สนใจติดตามรายการและอยากมีส่วนร่วมในการถามสดในรายการ กรุณาติดตามได้บนเว็บไซต์ของเรา http://www.thaibhikkhunis.org

เดือนมีนาคม

วันอาทิยต์ที่ ๑๑   เรื่องพุทธศาสนาในเยอรมัน     วิทยากร ภิกษุณี จำปา เซ็ตดรอน
วันอาทิยต์ที่ ๑๘  เรื่อง ดูมือคุณ ๒                    วิทยากร คุณไพโรจน์ เทพดำรงค์
วันอาทิยต์ที่ ๒๕  เรื่อง การดูแลฟันของเรา         วิทยากร พลตรีหญิง วัธนี อัครเศรณี
                       และ เรื่อง ศิลปการจัดดอกไม้    วิทยากร คุณศรีกุล คุมมนนท์

เดือนเมษายน
วันอาทิตย์ที่ ๑    เรื่อง ถ้วยชามเบญจรงค์          วิทยากร คุณวันชัย ปรียาโพราม
 

ช่วงธรรมประดิษฐ์ โดยอาจารย์มารดารัตน์ ษัฏเสน เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐
นอกจากจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้อิทธิบาท ๔ จากการปฏิบัติจริงค่ะ
เดือนมีนาคม
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มี.ค. งานเย็บใบตอง

ส่วนทุกเช้าวันอาทิตย์ตอน ๑๐ โมงครึ่ง ขอเชิญร่วมถวายกองทานค่ะ คือ การถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตต์ ตลอดจนพ่อแม่และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรม หากท่านใดอยากนำอาหารมาร่วมถวายกองทาน นำมาคนละอย่างก็พอนะคะ แต่ขอให้มากพอสำหรับรับประทานหลายท่าน (ตามที่หลวงแม่เคยบอกเสมอ) ว่าแต่อย่าลืมนะคะ วัตรฯ เราทานมังสะวิรัตค่ะ หากมีเวลาแวะมานะคะ