.. บทสัมภาษณ์
.. ข่าวประชาสัมพันธ์
.. ข่าวล่า
.. หนังสือ
.. Link
   
 
 
...... โครงการพัฒนาสุขภาวะกายใจแก่สตรีชาวพุทธเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงและมีความสุข
...... โครงการพัฒนาจิตเข้มข้น เพื่อคนทีงานอาสาสมัคร ด่วนจำนวนจำกัด
...... การสร้างพระไภษัชยคุรุ เพื่อการรักษาโรคภัย

 
 
 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน  อ.เมืองฯ  จ.นครปฐม  73000
โทร.(034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E - mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003  Thaibhikkhunis All right reserved.