สัมภาษณ์หลวงแม่ออกรายการ Talk Asia  
             หลวงแม่ให้สัมภาษณ์สดออกรายการ Talk Asia ของ สำนักข่าวโทรทัศน์ CNN เมื่อเดือนเมษายน  โดยคุณ Lorraine Hahn การสัมภาษณ์ดำเนินไปโดยที่หลวงแม่นั่งอยู่ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี และคุณ Lorraine นั่งสัมภาษณ์อยู่ที่ฮ่องกง หลวงแม่ได้ยินแต่คำถามดังมาตามสายโทรศัพท์ แต่ไม่เห็นหน้าผู้สัมภาษณ์เลย...คลิกที่นี้สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com