ข่าวล่าจากวัตรทรงธรรมกัลยาณี
...
.....................................................................................................................................
 
.............. วันที่ ๙-๑๕ กพ.๒๕๔๙ หลวงแม่จะเดินทางไปประชุมที่เมืองสารนาถ และนาลันทา ประเทศอินเดีย ....... วันที่ ๑๓ กพ. วันมาฆะบูชา ยังถวายกองทานตามเดิม หลวงแม่อัดคำสอนไว้ให้ล่วงหน้า.......ใครที่สนใจทัวร์อินเดียเพื่อนมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง ติดต่อสอบถามให้ชื่อไว้ที่คุณเนาวรัตน์ หมายเลข ๐๑ ๙๒๙ ๓๖๙๐ กลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มเล็กเฉพาะคนรู้ใจ ไปไม่เกิน ๗ วัน กะช่วง ๒๒-๒๙ พย. ๒๕๔๙ ค่ะ.........ที่วัตรมีกิจกรรมจัดอบรม ๓ วัน เป็นช่วงๆ ถ้าคุณกำลังวางแผนออกปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่ม เช่นเพื่อนๆที่ทำงาน อาจจะติดต่อเลือกวันเองได้ ติดต่อ หลวงพี่ ๐๖ ๗๖๙ ๑๒๕๖.....เรียกว่าให้ความสนใจพิเศษตามคำเรียกร้องและความสนใจของกลุ่ม.......ที่วัตรเรามีข่าวที่เราโมทนาอย่างยิ่งเมื่อทราบว่า มีแม่ชีที่ปฏิบัติมานาน ได้รวมกลุ่มกันไปบรรพชาเป็นสามเณรีที่ศรีลังกาเมื่อ ๒ กพ.ที่ผ่านมานี้ แม้พระผู้ใหญ่ก็พากันโมทนา...สาธุ ...จริงแล้วเมื่อตอนหลวงแม่ออกบวชที่มีการโจมตีค่อนข้างหนัก ก็มีพระผู้ใหญ่ท่านคอยให้กำลังใจเสมอ.....๕ ปีผ่านไป บัดนี้วงล้อพระธรรมที่มีแรงผู้หญิงเป็นตัวขับเคลื่อน ได้เริ่มต้นแล้ว....ช่วยกันออกแรงหน่อย......หลวงแม่กำลังลุ้นต้นฉะบับ คำสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อให้ตรวจสอบภาษาได้หน้าต่อหน้า ท่านอยากให้ต้นฉบับเสร็จก่อนไปอินเดียค่ะ....วันที่ ๒๐ กพ. ถ้าใครว่างจะตามหลวงแม่ไปทำบุญที่วัดกัลยาณีก็ได้ วัดกัลยาณีอยู่อำเภอสามพราน ที่หลวงย่าถวายที่ดินให้ ๖ ไร่หลายสิบปีแล้ว.......หัวหน้าพยาบาลที่อนามัยบ้านสวนผักนิมนต์ให้หลวงแม่ไปให้ธรรมะแก่ชาวบ้านที่จะต้องมาตรวจสุขภาพประจำทุกเดือน หลวงแม่ก็เลยจะนำข้าวสารไปแจกชาวบ้านด้วย....ใครอยากติดตามในขบวนทำบุญครั้งนี้เชิญได้ค่ะ......ถ้าไม่มีอุปสรรคคงเป็นโครงการประจำเดือนของเรา.....คิดเรื่องทำบุญแล้วก็คึกคักกระฉับกระเฉงขึ้นมา....บุญมารออยู่ข้างหน้า.....เราจะได้รีบตักตวงเอา......มดแดงจะรายงานหลังจากตามหลวงแม่กลับมานะคะ.....ขอบคุณคุณเนาวรัตน์ที่ดึงเอาคุณบุษบา วรคามิน หลานสาวให้มาช่วยโหลดข้อมูลลงในเว็บ ทำให้เราทันสมัยขึ้น ......ตอนนี้ มดแดงจะรายงานข้อมูลใหม่ทุกสองอาทิตย์ค่ะ.....คุณอัญชลีนัดหมายให้อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบหลวงแม่วันที่ ๖ กพ.นี้ งานเรื่องการสร้างพระวิหารที่ล่าช้ามาหลายเดือนคงจะได้ฤกษ์คราวนี้....พวกเราช่วยกันลุ้น.....เช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์ของเราที่มีปัญหารั่วมาตลอด ก่อนฝนมาเราคงซ่อมครั้งใหญ่ได้ทันถ่วงที .......พี่ๆที่สนใจพระพุทธศาสนา อย่าลืมสมัครเข้าโครงการสารัตถะพระพุทธศาสนาในช่วงเข้าพรรษา เราเรียนกันทุกวันอาทิตย์ ๑๓ น.เป็นต้นไปค่ะ........มดแดงรายงานค่ะ
ตารางการเดินทางไปต่างประเทศของหลวงแม่
๙-๑๕ กพ. ไปประชุมอินเดีย
๒๕ มีค.-๕ เมษ. ไปบรรยายธรรมที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
๑๐-๑๒ มิย. ไปเสนอผลงานทางวิชาการออสเตรเลีย
๑๕-๑๘ มิย. ไปประชุมที่ไต้หวัน
๒๖-๒๘ กย. ไปประชุมที่ญี่ปุ่น
๒๖-๒๙ ตค. ไปสอนที่วิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
๒๒-๒๙ พย. พาลูกๆไปสังเวชนียสถานที่อินเดีย


 
 
 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน  อ.เมืองฯ  จ.นครปฐม  73000
โทร.(034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E - mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003  Thaibhikkhunis All right reserved.