วัตรทรงธรรมกัลยาณี
   สนับสนุนการจัดทำเทป
           ท่านสามารถบริจาคปัจจัยทำบุญได้ที่ บัญชี ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 114-2-025553-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ท่าพระจันทร์
แจ้งความประสงค์ที่ E-mail :  chatsumarn@hotmail.com

กลับหน้าหลักสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com