.. บทสัมภาษณ์
.. ข่าวประชาสัมพันธ์
.. ข่าวล่า
.. หนังสือ
.. Link
 
 
 
   
 
 
..................

 
 
 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน  อ.เมืองฯ  จ.นครปฐม  73000
โทร.(034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E - mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003  Thaibhikkhunis All right reserved.