บรรยากาศการบวชภิกษุณีธัมมนันทา ที่ศรีลังกา  


การขอบรรพชาของสามเณรี


ดร. อารีรัตเน ประธานสรรโวทัย แวะมาแสดงความยินดีกับนาคก่อนการอุปสมบท

ภิกษุณีสุธรรมา (ชาวอเมริกัน) แวะมาแสดงความยินดีกับนาคในวันบวชภิกษุณีบวชใหม่
ธัมมนันทา ได้รับนิมนต์ให้แสดงสัมโมทนียกถาแก่พระภิกษุณีสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมในงานแสดงมุทิตาจิตที่ศูนย์ศากยะธิดา

พระภิกษุณีเขมจารี ผู้เป็นปวัตตินี กำลังตรึงบาตรให้สามเณรีก่อนการอุปสมบท


ภิกษุณีบวชใหม่ทั้งสี่รูปรับนิสสัยจากภิกษุภิกษุณีสงฆ์


หลังจากพิธีอุปสมบทเสร็จ ภิกษุณีบวชใหม่ถวายปัจจัยและไทยทานแก่อุปัชฌาย์และพระอันดับในสงฆ์สองฝ่าย

ในระหว่างการให้นิสสัย พระภิกษุนั่งเป็นแถวตรงกลางมีภิกษุณีอยู่สองข้าง และพระบวชใหม่อยู่ตรงกลาง

ชาวศรีลังกาถวายไทยทานแก่พระภิกษุณีบวชใหม่ด้วยความศรัทธา


 


ภิกษุณีบวชใหม่ในขบวนฉลองการอุปสมบทเป็นการสร้างความตื่นตัวในเรื่องการอุปสมบทภิกษุณีแก่สังคมศรีลังกา

Backสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com