ข่าวจากสื่อ
         นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช  ประธานคณะอนุกรรมาธิการสตรี วุฒิสภา กล่าวว่า หลังจากที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการบวชภิกษุณี 3 ด้านคือ พระธรรมวินัย กฎหมาย และทรรศนะของสังคม ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่ขัดพระธรรมวินัย ที่ไม่มีข้อห้ามใดระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงบวช ปัญหาอยู่ที่ว่าคณะสงฆ์จะเปิดใจรับได้แค่ไหน โดยในวันที่ 7 มกราคม 2546 คณะอนุกรรมาธิการฯ จะสรุปครั้งสุดท้ายมีดร.นภาศรี มณีวงศ์ รับผิดชอบ จากนั้นวันที่ 15 มกราคม จะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมาธิการสตรีชุดใหญ่ ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธาน หลังจากนั้นจะแถลงข่าว  (จากน...ไทยรัฐ ต้นมกราคม 2546)  

             มายาคติในพุทธศาสนา2 
            
มายาคติในพุทธศาสนา1 
            
ภิกษุณี...เรื่องที่สังคมต้องพูดจากความเข้าใจและเป็นธรรม
            
ยุติสงคราม ด้วยพลัง ‘หยิน’

             บวชภิกษุณีความเห็นที่แตกต่าง 
             สว.หญิงดันบวชภิกษุณีด่าพระที่ขวางยับเยิน    
             พุทธบริษัท 3   
             สถาบันแม่ชีไทยผลักดันกฎหมายรับรองสถานภาพ   
            
สามเณรี และ ภิกษุณี ในทัศนะของนักวิชาการสตรี   
             บวชสามเณรี-ภิกษุณี สมควรหรือไม่  


Backสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  [email protected]