องค์กรชาวพุทธนานาชาติ "ศากยะธิดา" จะจัดการประชุมนานาชาติ ที่ไต้หวัน 11 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม 2545 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ภิกษุณีกรรมะ เล็กเชโสโม เป็นผู้ประสานงาน
                 ภิกษุณีลินเงียม (สมพร พันธะจารุนิธิ) และภิกษุณีชาวไอริช เดินทางมาเผยแพร่พระศาสนา ในประเทศไทย, เวียดนาม และลาว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 ได้กรุณาแวะมาเยี่ยมวัตรทรงธรรมกัลยาณี และเยี่ยมภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ ได้แลกเปลี่ยนสนทนาธรรม และมอบเทปและหนังสือของหลวงพ่อ ทิค นัท ฮันท์ เป็นที่ระลึก ขอโมทนา
                 ภิกษุณีทุบเท็น โชดรอน แจ้งย้ายที่อยู่ ขณะนี้ติดต่อได้ที่ info@liberationpark.org

 

สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com