โครงการอบรมพุทธสาวิกาเพื่อการพัฒนาสังคม หลักสูตร 3 เดือน
                 กำหนดระยะเวลา 29 ก.ค. -18 ต.ค. 2545
                 สำหรับสตรีและแม่ชีที่สนใจที่จะรับใช้พระศาสนา บนเส้นทางของการเป็นภิกษุณีสงฆ์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางการเป็นภิกษุณี มีข้อมูลชัดเจนที่ตนเองจะตัดสินใจได้ว่า แท้จริงแล้ว การเป็นภิกษุณีที่ตนคิด กับความเป็นจริงนั้นสอดคล้องตรงกันหรือไม่ เมื่อตัดสินใจแล้ว จะได้เห็นตามแนวทางที่ตนมุ่งหวังจริงๆ
                ติดต่อโดยตรงที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมือง จ. นครปฐม 73000 โทร (034) 258270 แฟ็กซ์ (034) 284315 email : Chatsumarn@hotmail.com

 

สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com