หน้า 6

                

            พิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่า ในการทำชั่วมันเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์มหาศาลให้กับตัวเราเอง ให้กับสังคมรอบข้าง สำหรับการทำดี การทำดีนี้เราพิจารณาว่า การทำดีเป็นสิ่งที่ชูใจชูใจตัวเราเองเป็นสิ่งที่คนรอบข้างรู้สึกดีตามผลที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับเราในระยะสั้น เกิดขึ้นกับเราระยะยาว ถึงได้บอกว่าคนที่มีศีลนั้นหอมทวนลม หอมทวนลม ดอกไม้นั้นมันจะหอมตามลม แต่คนที่มีศีล คนที่มีคุณความดีโอบเอื้อเจือจานคนอื่น ช่วยเหลือผู้อื่นหอมทวนลม หอมทวนลมหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ทิศเหนือทิศใต้ ลงมาจากเหนือไปใต้คนทางเหนือก็ยังได้กลิ่น ลงมาจากใต้ไปเหนือคนทางใต้ก็ยังได้กลิ่น เป็นสิ่งที่มันชูใจ เป็นสิ่งที่มันช่วยเหลือเกื้อกูลกันและในท้ายที่สุด สังคมรอบข้างก็จะได้ผลบุญผลกุศลจากตัวเราเองด้วย ประการที่สามก็คือการทำจิตให้ผ่องใส ความสุขอยู่ตรงนี้เองคุณโยม ความสุขมันอยู่ตรงที่การทำจิตให้ผ่องใส ในขณะที่เรานั่งทำสมาธินี้ ศีลของเราบริสุทธิ์เมื่อกี้เรารับศีล5 ศีลของเราบริสุทธิ์ ใจของเราอาจจะวอกแวกคิดโน่นคิดนี่บ้าง แต่ในขณะเดียวกันหูของคุณโยมก็ได้ฟังธรรมะ น้อมนำเข้าไปคิดตาม แล้วก็หาช่องทางว่าทำอย่างไรที่เราจะดำเนินชีวิตในทางที่ดีที่ชอบส่วนนี้เป็นกุศลนะคะ เป็นกุศลน้อมนำให้จิตของเราคล้อยมาในทางกุศล วันนี้คุณโยมก็ไม่เสียเปล่า ไม่เสียเปล่าที่มาวัด เพราะว่าได้สร้างกุศลให้เกิดขึ้นแล้วในจิตในความสุข สงบระงับ ระงับจากความร้อนรุ่มกลุ้มใจไปส่วนหนึ่ง คุณโยมสัมผัสได้เอง การมาวัดจะทำให้คุณโยมเกิดความสงบระงับ เกิดความสุขขึ้นมาในจิตใจ คุณโยมได้สัมผัสเองกับความสุขนี้ เพราะฉะนั้นก็น้อมนำจิตใจของเราให้คล้อยเข้ามาในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล สิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นก็คือ คุณโยมจะรู้สึกถึงความสุขนั่นเอง รู้สึกถึงความบางเบาโปร่งโล่งสบายของจิตใจ เป็นจุดแรกเริ่มของความคิดที่ว่า เราน่าจะละชั่วทำดี และก็พยายามทำจิตให้ผ่องใสเป็นจุดเริ่มต้นที่จะประคับประคองให้เราหันเข้ามาพิจารณาในทางธรรมให้มากขึ้น

ให้เวลากับตัวเองในการที่จะมาดูแลจิตใจในท้ายที่สุดแล้วเราเอง ตัวเราเองเท่านั้นที่จะอยู่กับตัวเราเอง เมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไป เพราะแม้ขณะปัจจุบันมันไม่มีคนอื่นอยู่กับเราคุณโยม ตัวเราเองเท่านั้นที่อยู่กับตัวเราเอง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฐานจิตของเราเป็นฐานจิตที่เป็นกุศลตั้งอยู่ในความสุข เราก็อยู่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่สวน ไม่ว่าจะอยู่ในบ้าน ไม่ว่าจะอยู่ในยานพาหนะ จิตใจของเราตั้งมั่นซะแล้วเราก็สามารถที่จะมีความพึงพอใจแล้วก็สร้างความสุขนี้ได้จากตัวของเราเอง

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com