หน้า 5

              

            เพราะเหตุนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องอบรม ฝึกฝน พัฒนา จิตใจ อาตมาเดินเข้ามาใกล้ตัว ความสุขเกิดจากการคิดดีทำดี คิดดีทำดีสำหรับผู้อื่น เมื่อเราสามารถคิดดีทำดีได้สำหรับตัวเอง คิดดีทำดีได้สำหรับผู้อื่น เราก็มีความสุข แต่พูดอย่างนี้มันไม่สามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้ในทันที ทำอย่างไรที่เราจะคิดดี ทำอย่างไรที่เราจะไม่คิดชั่ว อันนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนา หัวใจของพุทธศาสนาสอนว่าละชั่ว ทำดี มีจิตผ่องใส เป็นบทแรกของโอวาทปาฏิโมกข์ สัพพะปาปัสสะอะกระนัง กุสสะละสูอุปสัมปะทา สะจิตตะปาริโยทะปะนังเอตังพุทธาสสาสนัง ให้ทำจิตให้บริสุทธิ์ ให้ละชั่ว แล้วก็ทำจิตให้ผ่องใส มันก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิต การละชั่ว การละชั่วนี้ อยู่ดีๆบอกให้ละชั่วเนี่ย มันไม่ง่ายอีกเหมือนกัน สมมุติว่าค้ายาเสพติดนะคุณโยมมีได้เงินเยอะเหลือเกิน เราทำชั่วเราก็รู้ว่าทำชั่ว แต่เงินมันเยอะ เราไปเห็นความดีตรงเงินเยอะ แต่เราไม่เห็นผลร้ายจากยาเสพติด เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมองปัญหาให้กว้างขึ้นว่าในการที่เราได้เงินมากแต่เราสร้างทุกข์มหาศาล ในท้ายที่สุดแล้วทุกข์นั้นถ้ามันเป็นงูมันก็เอาหางมาฟาดเราในท้ายที่สุด เพราะลูกหลานเราเองนะคุณโยม เพราะว่าเราค้ายาเสพติด เราหมกมุ่นอยู่กับยาเสพติด มียาเสพติดไว้ในครอบครอง ลูกหลานเราเองในท้ายที่สุดก็ไปติดยาเสพติด ทีนี้การที่จะแก้ลูกหลานคนหนึ่ง ให้หลุดพ้นออกมาจากยาเสพติดได้ กับเงินทองที่คุณโยมได้ มันไม่คุ้มกันเลย ยิ่งถ้าหากว่าลูกหลานคนนั้นเป็นคนที่คุณโยมรักมากเท่าไหร่ คุณโยมจะทุกข์มากเท่านั้น แล้วจะรู้เลยว่าเงินทองที่ได้มาจากการขายยาเสพติด กับการเสียหลานไปคนหนึ่ง เสียลูกไปคนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มกัน เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าหากว่าเราลงทุนอะไร เราก็จะได้สิ่งนั้นคืนมา

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com