หน้า 4

          ตรงนี้อาตมาจะสรุปว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นว่าความรู้ที่เรามีอยู่นั้นเป็นความรู้เพียงส่วนเดียว เราก็จะเกิดความนอบน้อมถ่อมตน นอบน้อมถ่อมตนที่จะเปิดประตูเปิดใจ เปิดท่าทีของเราไว้ว่าเราจะสามารถเรียนรู้ความรู้ใหม่ได้เสมอ ความรู้ที่เรารู้ไม่ใช่ความรู้เบ็ดเสร็จนั่นก็คือเราตระหนักว่า สิ่งที่เรารู้จากประสบการณ์ของเรา ความรู้ของเรานั้นมีเพียงนิดเดียว เมื่อเรามีท่าทีที่เปิดอย่างนี้ เราก็เป็นคนที่สามารถจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ มาถึงในส่วนของการพัฒนาชีวิต อาจจะลองดูจุดประสงค์ของชีวิต คุณโยมหลายคนเป็นย่าเป็นยายคนแล้วอาจจะยังไม่ได้เคยคิดถึงประเด็นนี้ แล้วก็ทึกทักเอาว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ลองตั้งต้นกันใหม่               หลังจากที่อาตมาเล่าไปยาวแล้วนะคะว่าความรู้ที่เรามีอยู่นั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ความรู้เบ็ดเสร็จนะคะเป็นความรู้ที่เรารู้เพียงส่วนเดียว แม้กระทั่งชีวิตเราก็เหมือนกัน เรารู้รึเปล่าว่าจุดประสงค์ของชีวิตเราคืออะไร คุณโยมพิจารณาจริงๆซิ อยู่มาหัวหงอกแล้วนะบางทีหัวหงอกก็หัวหงอกไปอย่างนั้นแหละนะคะ ไม่ได้ตั้งใจพิจารณาจุดประสงค์ของชีวิตอย่างแท้จริง ว่าจุดประสงค์ของชีวิตเรานั้น เรามุ่งหวังอะไร ในชีวิตทั่วๆไปปุถุชน ปุถุชนก็คือสามัญชนทั่วๆไป ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่สุขสบาย อาตมาแยก 2คำนะคะ สุข สบาย ในส่วนของความสบายเป็นเรื่องของกาย ทำอย่างไรที่จะให้สบายก็ต้องเหนื่อยนะคะ เพราะคิดว่าเงินเป็นส่วนที่ซื้อความสบายได้ ทำอย่างไรที่จะมีเงิน ก็ต้องมีการศึกษาดี เราจึงต้องเพียรศึกษาเพื่อให้มีความรู้สูงๆ การทำงานของเราก็จะได้เป็นการทำงานที่ลงแรงน้อยได้เงินมาก เราต้องทำมาหากิน หนทางของการทำมาหากินมาจากฐานของการศึกษา มาจากฐานของประสบการณ์ ประกอบกับความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะ เราถึงจะสามารถทำมาหากินชนิดที่ว่ามีเงินทอง พอใช้พอจ่าย นำไปสู่ชีวิตที่สบายกาย กายที่สบาย เวลาที่เราพูดถึงสบาย หมายถึงว่า มีบ้านช่องอยู่มีที่หลับที่นอน มีอาหารการกินที่ดี มีพาหนะ ยวดยานพาหนะที่ดี อันนี้กายก็สบาย ในส่วนของความสุข ความสุขเป็นคุณภาพใจ ตัวนี้เองที่ซื้อไม่ได้ เงินก็ซื้อไม่ได้ การศึกษา ให้มีการศึกษาสูงอย่างไรก็ซื้อไม่ได้ ทำมาหากินมากมายมหาศาล เงิน10ล้าน100ล้านก็ไม่สามารถที่จะซื้อความสุขได้ ความสุขเป็นเรื่องของใจที่แต่ละคนต้องทำเอง

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com