หน้า 3

             มาถึงข้อสรุปว่า ความรู้ที่เราทึกทักเอาว่าเรารู้แล้ว แท้ที่จริงแล้วเรารู้เพียงส่วนเดียว เรายังไม่ได้มีความรู้รอบจริงๆ ทำให้ย้อนกลับไปสู่ตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างคลาสสิกตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะ เป็นตัวอย่างที่ศาสนาเชนเค้านำมาพูดถึงเพื่ออธิบายว่าความรู้ทั้งหลายที่เรามีนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นความรู้เพียงส่วนเดียว อันนั้นก็คือเรื่องตาบอดคลำช้าง พวกเราผู้ใหญ่อาจจะเคยได้ยินแล้ว แต่ขอโอกาสเล่าซ้ำอีกทีหนึ่งว่าตาบอดคลำช้างเป็นเรื่องอะไร ก็คือตาบอดคนตาบอด 7 คน ไม่รู้จักช้าง เค้าก็เอาช้างตัวใหญ่มาให้คลำ คนหนึ่งคลำที่งวง ก็บอกว่าช้างนั้นเหมือนเชือก ยาวๆเหมือนเชือก คนหนึ่งไปคลำที่ขาช้างก็บอกว่าช้างนั้นมีลักษณะเหมือนต้นไม้ คนหนึ่งไปคลำที่หูช้าง ใบหู ก็บอกว่าช้างนั้นมีลักษณะเหมือนใบพัด อย่างนี้เป็นต้น เมื่อเป็นอย่างนี้ความรู้ของตาบอด แต่ละคนไม่ใช่ผิดนะคะ แต่เอาความรู้ที่เป็นเพียงส่วนเดียวของช้างทั้งตัว ต้องเอาความรู้ของทั้ง 7 คนนั่นแหละมาสานกันมาประสานกันถึงจะเป็นความรู้ของช้างทั้งหมด

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com