หน้า 2

               บางกรณีที่ความรู้ของเราไม่สามารถจะเข้าถึง เราก็เกิดขยักใจแล้ว พอมาถึงตอนนี้เราเกิดขยักใจแล้วว่า อะไรที่เราคิดว่าเป็นความรู้เบ็ดเสร็จนั้น บางทีมันไม่ใช่นะ ทีนี้ อาตมามาถึงตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่3 ปกติแล้วเราก็จะบอกว่าผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายตั้งครรภ์เลี้ยงลูกเสมอ ในสัตว์หลายๆประเภท มันก็เป็นอย่างนั้นคุณโยม แม่ตัวเมีย เป็นฝ่ายที่ตั้งครรภ์ เลี้ยงลูก แต่มันก็มีกรณียกเว้น เด็กนักเรียน นักศึกษาจะบอกคุณโยมได้ที่เค้าเรียนชีววิทยา ว่าม้าน้ำนั้นเป็นตัวผู้ที่เป็นฝ่ายที่เลี้ยงลูกนะคะ ก็มีกรณียกเว้นอย่างนี้ มาอีกตัวอย่างหนึ่ง ก็คือดอกบัว ดอกบัวที่เลี้ยงอยู่ในสระ ตลอดเวลาก็คิดว่าบัวนั้นมันสืบพันธุ์ มันเผยแพร่พันธุ์โดยเมล็ด อย่างที่เราเห็นในเมล็ดบัว ในเมล็ดบัวที่เรากินนั้น มันจะมีต้นอ่อนอยู่ข้างใน เวลาที่เราจะกินเมล็ดบัวนะ ผู้ใหญ่จะสอนว่าให้แกะออกซะก่อน แล้วก็เอาตัวต้นอ่อนๆ นั้น ออก เพราะว่าต้นอ่อนๆ นั้นขม เวลาที่เราจะทำของหวาน ทำเมล็ดบัวเนี่ยเราก็จะผ่าครึ่งนะคะตามรอยแยก แล้วก็เอาต้นอ่อนออก เราก็เข้าใจว่าบัวทั้งหลายแหล่มันจะสืบพันธุ์ โดยการที่ไปจากเมล็ดบัว เมล็ดบัวมันอยู่ในฝักบัว ฝักบัวมันอยู่ในเกสรตรงกลางของดอกบัว เมื่อดอกบัวทิ้งกลีบแล้ว กลีบโรยแล้วนะคะ ส่วนที่เป็นใจกลาง ส่วนที่เป็นใจกลางของดอกบัวที่เรียกว่า ฝักบัวนั้นจะเจริญเติบโตขึ้น แล้วก็ในส่วนของเมล็ดบัวนี่เองที่จะไปแยกเป็นต้นอ่อนต้นใหม่ของบัว แต่ปรากฏว่าในสระบัวที่เราเลี้ยงนี่ พอใบมันชักจะแก่เข้า อาตมาก็บอกเด็ก ให้ลงไปเด็ดใบเก่าๆทิ้งเสีย ก็ปรากฏว่าพี่หญิงบอกว่าให้สังเกตุว่าตรงกลางใบบัวน่ะมันมีตุ่มขึ้นมาใช่มั้ย ตุ่มที่ขึ้นมานั้นก็คือต้นอ่อนของบัวชนิดนั้น นี่เกิดความรู้อีกแล้ว เป็นความรู้ใหม่อีกแล้วว่าบัวมันไม่ได้สืบพืชพันธุ์โดยทางเมล็ดอย่างเดียว แต่มันอาจจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่จากใจกลางใบบัว เสร็จแล้วอาตมาก็ไปนั่งพิจารณา บัวชนิดที่ 3 เมื่อออกดอกแล้ว ใต้น้ำมันจะแพนก้าน ก้านใต้น้ำนะคะ แพนก้านวิ่งไปตาม ตามแนวน้ำ แล้วก็ออกราก ดอก เกิดดอก เกิดใบ มันจะวิ่งไปเหมือนกับรถไฟที่วิ่งไปบนรางทำนองนั้น น่าอัศจรรย์ มาถึงตรงนี้เราก็บอกว่าความรู้เบ็ดเสร็จ ที่เราคิดว่าเบ็ดเสร็จ ในเรื่องของบัวนั้นมันก็ไม่ใช่อีกซะแล้ว ทำให้เรามาถึงข้อสรุป อาตมายกตัวอย่างให้ดูถึง 4 ตัวอย่าง

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com