หน้า 1

                  วันนี้เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 เป็นวันพระใหญ่ ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 จึงเห็นสมควรว่าวันนี้เราควรจะได้น้อมนำใจฟังธรรมในเรื่องที่จะทำให้เรานำไปสู่การปฏิบัติได้ดีขึ้น ที่วัดนี้ช่วงนี้มีการสอนวิชาว่าด้วยสารัตถะพระพุทธศาสนา ซึ่งเราจะสอนกันทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง เรื่อยไปจนถึงเวลาประมาณ 4 โมงหรือ 4 โมงครึ่ง เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา อาตมาเริ่มต้นด้วยการอารัมภบทถึงดอกเข็ม ถามว่า ดอกเข็มนั้นมีกี่กลีบ ทันทีที่ตั้งคำถามขึ้น ทุกคนเกิดความลังเลสงสัย ไม่มีคนไหนที่จะกล้าบอกว่าดอกเข็มมีกี่กลีบ ที่เป็นอย่างนี้ เพราะว่า ความรู้ที่เราคิดว่ารู้ แต่เนื่องจากเราไม่แน่ใจ เราไม่เคยพิจารณามันจริงๆ ก็เลยเกิดอาการลังเล สักครู่หนึ่งก็มีคนบอกว่า คิดว่าดอกเข็มมี 4 กลีบ บางคนก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะ 5 กลีบ หรือ 6 กลีบ ที่เป็นอย่างนี้แสดงว่าความรู้รอบตัวเรานั้น เราทึกทัก เรานึกว่ารู้ แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการการตรวจสอบอย่างแท้จริง ที่อาตมาลุกขึ้นมาถาม ก็เพราะว่าตัวเองนั้นน่ะเข้าใจตลอดเวลาว่าดอกเข็มต้องมี 4 กลีบเท่านั้น แต่บังเอิญไปเห็นดอกเข็มช่อหนึ่งที่มีทั้ง 5 กลีบ 6 กลีบ และ 4 กลีบ อยู่ในช่อเดียวกัน จึงเกิดคำถามขึ้น จากการพิจารณาดอกเข็มที่มี 5 กลีบ 6 กลีบนี้ ทำให้เราเข้าใจว่า ความรู้ ซึ่งเราคิดว่าเรารู้นั้นน่ะ บางทีก็ยังไม่ใช่ความรู้เบ็ดเสร็จ เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปทึกทักเอาว่าเรารู้แล้ว อีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกต ต้องตั้งคำถาม ก็คือว่าตามธรรมดาแล้ว ดอกไม้ทั่วไปนั้น ผลไม้ทั่วไปนั้นจะต้องออกดอกก่อนใช่ไหมคุณโยม เมื่อกลีบดอกโรยแล้ว ตรงกลางเกสรนั้นมันจะพัฒนาขึ้นมาเป็นผล เช่นที่เราเห็นในมะม่วง เช่นที่เราเห็นในชมพู่ เราก็เข้าใจว่าดอกมันต้องมาก่อนผลเสมอ อย่างนั้นหรือเปล่าคุณโยม มีดอกอะไรไหม มีผลอะไรไหมที่ผลมันมาก่อนดอก หรือมันมาพร้อมๆกับดอก มันไม่ได้มาจากดอก อาตมาก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมี จนกระทั่งปลูกแคนตาลูป ปรากฏว่าก็ไปนั่งพิจารณาเวลาที่มันออกดอก เราก็ไปลุ้นให้มันได้ผล ปรากฏว่าดอกส่วนดอกที่เป็นดอก ก็จะเป็นดอก ส่วนผลที่เป็นผลมันก็จะมีผลมากับดอกตั้งแต่แรก แล้วในส่วนที่เป็นผล เป็นตุ่มนั้นนะคะ ตุ่มที่จะเป็นผล มันก็จะค่อยๆพัฒนา เจริญเติบโตขึ้น เป็นผลในท้ายที่สุด ส่วนดอกที่ไม่มีผลมาตั้งแต่ต้นมันก็จะไม่มีวันเป็นผล อันนี้ก็เป็นความรู้อีกประการหนึ่งแล้วว่า ดอกไม้ ผลไม้มันไม่ได้เกิดจากดอกเสมอ มันมีบางต้น มีกรณียกเว้น

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com