หน้า 5

              ทีนี้อาตมาจะสานต่อสิ่งที่เคยพูดเมื่ออาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก่อนว่า ชาวพุทธเมืองไทยเรามักจะผลัดวันประกันพรุ่ง การพ้นทุกข์ หลายคนเวลาที่ทำบุญจะอธิฐานว่า"นิพพาน น ปัจจโย โหตุ" ขอให้ปัจจัยในการที่เราทำบุญนี้เป็นปัจจัยนำเราไปสู่พระนิพพาน โดยคิดว่าพระนิพพานโน้น สมัยพระศรีอริยเมตตรัย อาตมาก็พูดต่อไปว่า ในศาสนาฝ่ายทิเบตนั้นมีวิธีการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากลำบากเหลือเกินเปรียบเหมือนเต่าตาบอด เต่าตาบอดอยู่ในกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล ร้อยปีเต่านี้จึงจะโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำครั้งหนึ่ง แล้วก็มีห่วงๆหนึ่ง ลอยอยู่กลางมหาสมุทรโอกาสที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเหมือนกับว่า เปรียบเหมือนกับเต่าตัวนี้จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำและก็เอาหัวใส่เข้าไปในห่วงที่มันลอยอยู่กลางมหาสมุทรพอดี คุณโยมคิดดูซิว่ามันจะเป็นเวลายาวนานแค่ไหน ร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งมิหนำซ้ำเต่าตาบอดอีก ไม่ได้เห็นห่วง มันจะต้องเป็นความบังเอิญหนึ่งในล้านล้านส่วนนะคะที่มันจะเกิดขึ้นได้ การที่มนุษย์ การที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์มันก็มีเงื่อนไขความยากลำบากประการนั้นเสร็จแล้วเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้ว เรามีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้เรากลับบอกว่าเป็นยังไงคะ ยังก่อนเดี๋ยวโน่น เราจะรอไปอธิษฐานจะรอไปบรรลุในสมัยพระศรีอารย์ เราไม่ให้ความเคารพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดม ในเมื่อเราเกิดแล้วในสมัยของพระองค์ท่าน ทำไมเราไม่ให้ความเคารพสักการะโดยการที่น้อมนำปฏิบัติบูชาให้เกิดในพุทธกาลนี้ พุทธสมัยนี้ก็คือพุทธสมัยของสมณะโคดมนี้ คุณโยมกลับไปตั้งความหวังว่าจะขอไปบรรลุ ขอไปเกิดในสมัยพระศรีอารย์ คุณโยมอาจจะได้ไปเกิดในสมัยพระศรีออารย์จริงนะ แต่คุณโยมไปเกิดเป็นหมาแล้วบรรลุได้ไหม เงื่อนไขของการบรรลุธรรมต้องเป็นมนุษย์บรรลุธรรมเท่านั้น คุณโยมไปเกิดเป็นเทวดาก็บรรลุไม่ได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขว่า จะต้องมีสังขารมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรคุณโยมจะต้องมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะบรรลุธรรมได้ แล้วเช่นนี้เราจะเลื่อนวันเวลาไปทำไม เราจะพิรี้พิไรอยู่ในความทุกข์ทำไมในเมื่อโอกาสที่เราจะพ้นทุกข์อยู่ในชีวิตนี้ อยู่ในชาตินี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่อาตมาคิดว่าเราต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าในเมื่อโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันยากแท้ แล้วทำไมเราจึงจะผลัดวันประกันพรุ่งที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยหน้า ซึ่งเราก็ไม่รู้ เราไม่รู้เลยคุณโยมว่าเราจะไปเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆ

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com